Adressebog for DBS København

DBS København

Henrik Jensen

Kredsformand

John David Heilbrunn

Kredsnæstformand

Jane Siggaard Nielsen

Kredskasserer
Reg.nr 1551 Konto: 0010197252
MobilePay: 22 52 92 (det er vigtigt at skrive medlemsnr. eller navn ved indbetaling via MobilePay)

Joy Heidi Nowicki Pedersen

Konsulent
Dækker postnr. 2200 København N., 2400 København NV. og 2450 København SV , Solgaven og Følager i Valby.

Maj Cecilie Eskelund

Konsulent
Dækker postnr. 1620 Vesterbro, 2500 Valby (undtagen Ramsingsvej, Solgaven og Følager), Skibelundvej og Spøttrupvej i 2720 Vanløse og 2900 Hellerup.

Mohammed Alsaadi

Konsulent
Dækker postnr. 2300 København S., 2700 Brønshøj og 2720 Vanløse (untaget Katrinedalsvej og Skibelundvej i Vanløse).

Poul Brorson

Konsulent
Dækker postnr. 1000-1499 København K, 2100 København Ø. og Ramsingsvej i 2500 Valby.

Jane Siggaard Nielsen

Kredsredaktør
Medlemsbladet. Der er deadline for indlevering af indlæg fredag kl. 12 før medlemsbladets deadline.

Det kommunale handicapråd København

John David Heilbrunn

medlem

Københavns Lydavis

Københavns Biblioteker
Krystalgade 15, 2.
1172 København K
Tlf. 33 66 46 00
Lydavis for lokalviserne i København samt meddelelser fra DBS Kreds København
E-mail: biblyd@kff.kk.dk
Web: https://kbhlydavis.dk