Adressebog for DBS Nordsjælland

DBS Nordsjælland

Bente Ullits Eckmann

Kredsformand

Anette Lindell

Kredskasserer

Christian Ferdinandsen

Konsulent
Dækker Egedal, Allerød og Hillerød kommune.

Jeannette Hjortlund Voer

Konsulent
Dækker Fredensborg, Helsingør og Hørsholm kommune.

Søren Bruun Nielsen

Konsulent
Dækker Frederikssund, Halsnæs og Gribskov kommune.

Annette Gramstrup Jørgensen

Kredsredaktør

Bent Larsen Bomholt

Kørselsleder

Annette Gramstrup Jørgensen

Redaktør
Redaktør af stof til lydaviser

Dansk Blindesamfunds Kvinder

Anja Braunschweig Chaluppa

Formand

Danske Handicaporganisationer Gribskov

Bente Ullits Eckmann

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Helsingør

Lene Fritzbøger Andersen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Hillerød

Michael Bülow Davidsen

DH repræsentant

Det kommunale handicapråd Gribskov

Bente Ullits Eckmann

medlem

Det kommunale handicapråd Helsingør

Lene Fritzbøger Andersen

medlem

Det kommunale handicapråd Hillerød

Michael Bülow Davidsen

medlem

Egedal Kommunes Lydavis

Kontakt Tove Andresen ved Egedal Bibliotek på mail tove.andresen@egekom.dk eller tlf. 72 59 77 02.
Deadline torsdag formiddag. Dokumentet laves torsdag eftermiddag af biblioteket og sendes videre til Nota.

Fredensborg Kommunes Lydavis

Send indlæg til kommunens lydavis til Nota, som laver lydavisen. Nota har mail acces@nota.dk. Husk at skrive, at indlægget vedrører Fredensborg Kommune. Nye modtagere af lydavisen kan tilmeldes hos Jeannette Hausten på Fredensborg Bibliotek på tlf. 72 56 24 49 eller mail jeha@fredensborg.dk.

Frederikssund Kommunes Lydavis

Frederikssund Bibliotekerne, tlf. 47 35 30 00
Ansvarlig: Tine Lindgren, tlf. 21 38 26 08.
Indlæg skal sendes til bibliotekerne@frederikssund.dk.
Deadline tirsdag i ulige uger.

Gribskov Kommunes Lydavis

Lydavisen laves på Græsted Frivilligcenter, tlf. 48 39 49 30. Indlæg skal sendes til gribskovlydavis@gmail.com.
Deadline er tirsdag.

Helsingør Kommunes Lydavis

Nota indtaler lydavisen. Send indlæg til Nota på mail acces@nota.dk. Deadline onsdag kl. 13.
Husk at skrive, at indlægget vedrører Helsingør Kommune.

Klubben i Frederikssund

Tilmelding til Helle på tlf. 23 23 01 21

Grethe Herltoft

Klubleder

Inge Rasmussen

Kasserer

Klubben i Græsted

Bent Larsen Bomholt

Klubleder

Klubben i Helsingør

Bent Larsen Bomholt

Klubleder

Klubben i Hillerød

Tilmelding skal ske til klubleder Annette Gramstrup Jørgensen

Annette Gramstrup Jørgensen

Klubleder

Kvindeklubben

Kvindeklubben mødes en gang om måneden.

Pia Nordlund Hansen

Klubleder

Lytteposten, Fredensborg og Hørsholm

Udkommer ca. den 1. i hver måned i Fredensborg og Hørsholm kommuner. Kontaktperson: John Macko, tlf. 60 60 89 72. Send indlæg til johnmacko@mail.dk.
Deadline den 20. i hver måned.

Showdownklubben Nordsjælland

Svend Pedersen

Formand

Lene Fritzbøger Andersen

Kasserer

Strikkeklubben

Vi afholder klub en gang om måneden, hvor der strikkes og drikkes kaffe med brød (pris 25 kr.)

Anette Lindell

Klubleder

Tandemklub Nordsjælland

Niels Erik Aagaard

Formand