DBS Midt-Vestjylland

Kreds Midt-Vestjylland dækker kommunerne: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

Kontakt DBS Midt-Vestjylland

Kim Thrane Christensen

Kredsformand