Kredse i Region Midtjylland

Kredsene organiserer mange forskellige lokale aktiviteter for medlemmerne, og man har for eksempel kørselsordninger, så alle medlemmer kan deltage i aktiviteterne.

Alle kredse har deres egen formand og bestyrelse, der vælges af kredsenes medlemmer på de årlige kredsgeneralforsamlinger.

Dansk Blindesamfunds vedtægter giver mulighed for, at svagsynede, der ikke opfylder synskriterierne for medlemskab af foreningen, kan deltage i aktiviteter. Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har besluttet, at denne gruppe kan deltage i sociale aktiviteter i kredsene, men ikke i politiske aktiviteter som for eksempel kredsgeneralforsamlinger.

Svagsynede, som ikke kan blive medlem af Dansk Blindesamfund, kan kontakte den lokale kreds om, hvordan denne kreds tilrettelægger dette arbejde.

DBS Midt-Vestjylland

Ikast-Brande, Herning, Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner

DBS Østjylland

Århus, Skanderborg, Silkeborg, Samsø og Odder kommuner

DBS Viborg-Skive

Viborg og Skive kommuner

DBS Kronjylland

Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner