DBS Viborg-Skive

Kreds Viborg-Skive dækker kommunerne: Skive og Viborg.

Kontakt DBS Viborg-Skive

Michael Bjerre Rasmussen

Kredsformand

Aktuelt fra kredsen

Konstituering af Bestyrelsen i Viborg-Skive Kredsen 2024

Efter Kredsens Generalforsamling den 4. maj 2024, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Ledsagerkort Skive Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget i Skive Kommune har den 15. august 2023 godkendt en indstilling om, at der tilbydes gratis adgang for ledsagere til aktiviteter og arrangementer i de følgende kommunale kulturinstitutioner