DBS Thy-Mors

Kreds Thy-Mors dækker kommunerne: Morsø og Thisted.

Du kan læse mere om kredsens aktiviteter på vores egen hjemmeside: thy-mors.netkreds.dk.

Kontakt DBS Thy-Mors

Per Dommerby Kristiansen

Kredsformand