Adressebog for DBS Thy-Mors

DBS Thy-Mors

Per Dommerby Kristiansen

Kredsformand

Jens Erik Wittchen

Kredsnæstformand

Rikke Bak Johansen

Kredskasserer

Ole Sylvester Olesen

Konsulent
Telefontid: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 13.
Dækker 7700 Thisted og Morsø kommune.

Per Dommerby Kristiansen

Kredsredaktør
Medlemsbladet

Blindes Jul i Kreds Thy-Mors

Lars Peter Petersen

Redaktør

Per Dommerby Kristiansen

distributør

Danske Handicaporganisationer Morsø

Jens Erik Wittchen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Thisted

Ole Sylvester Olesen

DH repræsentant

Per Dommerby Kristiansen

DH repræsentant

Det kommunale handicapråd Morsø

Jens Erik Wittchen

medlem

Det kommunale handicapråd Thisted

Ole Sylvester Olesen

medlem

Per Dommerby Kristiansen

medlem

Firkløveret, Thisted Kommune Nord

Ruth Pedersen

Klubleder

Hønsegården, Thisted Kommune Syd

Agnete Odgaard-Jensen

Klubleder

Morsøklubben, Støberigården

Grethe Søndergaard Kjærulff

Klubleder