Dansk Blindesamfunds almindelige legater

Du kan søge om legat til forskellige formål hos Dansk Blindesamfund. Læs mere herunder.

Hvad du skal vide, før du søger et legat

Du skal læse udfyldelsesvejledningen før, at du udfylder ansøgningsskemaet.

Det er kun privatpersoner og personer, der ejer enkeltmandsvirksomheder, der kan søge Dansk Blindesamfunds almindelige legater. Herudover skal du enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund. Det er også muligt at søge legat, hvis man er enke eller enkemand efter en blind person.

Ved at læse Udfyldelsesvejledningen sikres det, at ansøgningsskemaet bliver udfyldt korrekt og dette kan være med til at forkorte sagsbehandlingstiden. Herudover indeholder vejledningen også specifikke krav og betingelser for ansøgningen afhængig af, hvilket formål ansøgningen hører til.

Du downloader en beskyttet visning af Udfyldelsesvejledningen i en Word-fil ved at trykke på filen herunder.

Vi anbefaler, at ansøgningsskemaet udfyldes sammen med en konsulent fra Dansk Blindesamfunds Konsulentordning.

Frister for ansøgning

Der er 10 ansøgningsfrister på et år. Ansøgninger bliver behandlet løbende efter fristerne, men Dansk Blindesamfunds legatadministration tilstræber at behandle ansøgningerne hurtigst muligt. Fristerne for legatansøgning er som følgende:

 • 15. januar
 • 1. marts
 • 1. april
 • 1. maj
 • 1. juni
 • 1. august
 • 1. september
 • 1. oktober
 • 1. november
 • 1. december

Svar på ansøgningen

Alle får skriftligt svar på ansøgningen. Du kan forvente at modtage svar på ansøgningen senest tre uger efter førstkommende frist. Hvis ansøgningen er mangelfuld eller hvis den skal forelægges FU, kan sagsbehandlingstiden være længere end de nævnte tre uger. Bemærk, at hvis begrundelsen er mangelfuld, kan du modtage et afslag på ansøgningen.

Et afslag kan skyldes flere forhold, da der ud over ansøgers økonomiske forhold tages hensyn til blandt andet ansøgers nuværende situation, behov for legatet, ansøgers bevillingshistorik, de enkelte legaters fundatser og fondenes afkast.

Hvilke formål kan du søge legat til?

Bemærk venligst, at der kun kan søges om ét formål ad gangen i hver ansøgning. Læs mere om dem i Udfyldelsesvejledningen.

 1. Grundlæggende aktuelle behov
 2. Boligformål
 3. Ekstraordinære økonomiske vanskeligheder
 4. Erhvervsformål og uddannelse
 5. Synskompenserende hjælpemidler
 6. Kultur og fritid
 7. Ledsagerstøtte
 8. Terapi og rekreation
 9. Højtidslegat

Ansøgningsskemaet

Glem ikke at hente Udfyldelsesvejledningen ovenfor, så ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Ansøgningsskemaet findes i to versioner. Den første version er et almindeligt ansøgningsskema og den anden er samme skema, men i tabeller. Tryk på rette dokument herunder, hvorefter du downloader en beskyttet visning af skemaet i en Word-fil.

Ansøgningsskemaet kan også rekvireres hos legatadministrationen. Se kontaktoplysninger længere nede.

Det bliver snart muligt at søge via Dansk Blindesamfunds digitale ansøgningsportal.

Fremsendelse af ansøgningsskemaet

Det udfyldte ansøgningsskema samt evt. bilag sendes til

Det anbefales at sende mailen sikkert med kryptering. Hvis det sendes med post, sendes det til Dansk Blindesamfund, Att. Legatadministrationen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Skatteforhold

Hovedreglen er, at modtagne legater fra danske fonde og foreninger er skattepligtige personlige indkomster for modtagerne.

Uddelinger på op til kr. 16.400,00 i 2024 er skattefri, når de kommer fra danske foreninger og fonde, som er godkendt af Skattestyrelsen efter Ligningsloven § 7, nr. 22. Dansk Blindesamfund er godkendt af Skattestyrelsen. Det samme er nogle af de fonde, som vi administrerer. Hvis legatet stammer fra en ikke-godkendt fond, vil legatet være skattepligtigt og dette vil blive indberettet til SKAT. Hvis de samlede legater fra Dansk Blindesamfund overstiger den skattefri grænse, vil Dansk Blindesamfund også indberette det beløb, som overstiger denne grænse. Legater til studierejser i udlandet kan være skattefri. Se mere på Skattestyrelsens hjemmeside her:

Kontaktoplysninger til Dansk Blindesamfunds legatadministration

Du er altid velkommen til at kontakte legatadministrationen, hvis du ikke kan finde svaret i Udfyldelsesvejledningen. Kontakt legatadministrationen:

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Hvis du indsender en legatansøgning, behandler Dansk Blindesamfund dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om ansøgningen kan imødekommes. Dansk Blindesamfund er dataansvarlig for behandlingen og du kan læse mere om den konkrete behandling i Udfyldelsesvejledningen og i Legatansøgningsskemaet. Herudover kan du i Dansk Blindesamfunds persondatapolitik, som du finder her: