Dansk Blindesamfunds almindelige legater

Du kan søge om legat til forskellige formål hos Dansk Blindesamfund. Læs mere herunder.

Hvad du skal vide, før du søger et legat

Du skal læse Udfyldelsesvejledningen før, at du udfylder ansøgningsskemaet.

Det er kun privatpersoner og personer, der ejer enkeltmandsvirksomheder, der kan søge Dansk Blindesamfunds almindelige legater. Herudover skal du enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund. Det er også muligt at søge legat, hvis man er enke eller enkemand efter en blind person.

Ved at læse Udfyldelsesvejledningen sikres det, at ansøgningsskemaet bliver udfyldt korrekt og dette kan være med til at forkorte sagsbehandlingstiden. Herudover indeholder vejledningen også specifikke krav og betingelser for ansøgningen afhængig af, hvilket formål ansøgningen hører til.

Du downloader en beskyttet visning af Udfyldelsesvejledningen i en Word-fil ved at trykke på filen herunder.

Det anbefales, at ansøgningsskemaet udfyldes sammen med en konsulent fra Dansk Blindesamfunds Konsulentordning.

Frister for ansøgning

Der er 10 ansøgningsfrister på et år. Ansøgninger bliver behandlet løbende efter fristerne, men Dansk Blindesamfunds legatadministration tilstræber at behandle ansøgningerne hurtigst muligt. Fristerne for legatansøgning er som følgende:

 • 15. januar
 • 1. marts
 • 1. april
 • 1. maj
 • 1. juni
 • 1. august
 • 1. september
 • 1. oktober
 • 1. november
 • 1. december

Svar på ansøgningen

Alle får skriftligt svar på ansøgningen. Du kan forvente at modtage svar på ansøgningen senest tre uger efter førstkommende frist. Hvis ansøgningen er mangelfuld eller hvis den skal forelægges FU, kan sagsbehandlingstiden være længere end de nævnte tre uger. Bemærk, at hvis begrundelsen er mangelfuld, kan du modtage et afslag på ansøgningen.

Et afslag kan skyldes flere forhold, da der ud over ansøgers økonomiske forhold tages hensyn til blandt andet ansøgers nuværende situation, behov for legatet, ansøgers bevillingshistorik, de enkelte legaters fundatser og fondenes afkast.

Hvilke formål kan du søge legat til?

Bemærk venligst, at der kun kan søges om ét formål ad gangen i hver ansøgning. Læs mere om dem i Udfyldelsesvejledningen.

 1. Grundlæggende aktuelle behov
 2. Boligformål
 3. Ekstraordinære økonomiske vanskeligheder
 4. Erhvervsformål og uddannelse
 5. Synskompenserende hjælpemidler
 6. Kultur og fritid
 7. Ledsagerstøtte
 8. Terapi og rekreation
 9. Højtidslegat

Ansøgningsskemaet

Digital ansøgningsportal

Det er nu muligt at søge legater digitalt hos Dansk Blindesamfund via vores nye digitale ansøgningsportal hos GrantOne. Hvis du opretter en profil, kan du nemt følge med i status for din legatansøgning og kommunikere direkte med legatadministrationen. Det er også muligt at dele legatansøgningen med andre såsom din lokale konsulent, så denne også kan følge med i ansøgningsprocessen. Opret en profil på følgende link med enten et brugernavn og en adgangskode eller ved hjælp af MitID her:

Klik her for at søge legat:

Det er naturligvis fortsat muligt at søge legater som hidtil. Se mere herunder.

Søg legat på traditionel måde

Det er også muligt at søge legater på samme måde som før.

Ansøgningsskemaet findes i to versioner. Den første version er et almindeligt ansøgningsskema uden tabeller og den anden er med tabeller. Tryk på rette dokument herunder, hvorefter du downloader en beskyttet visning af skemaet i en Word-fil.

Ansøgningsskemaet kan også rekvireres hos legatadministrationen. Se kontaktoplysninger længere nede.

Det udfyldte ansøgningsskema samt evt. bilag sendes til

Det anbefales at sende mailen sikkert med kryptering. Hvis det sendes med post, sendes det til

Dansk Blindesamfund
Att. Legatadministrationen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup.

Skatteforhold

Hovedreglen er, at modtagne legater fra danske fonde og foreninger er skattepligtige personlige indkomster for modtagerne.

Uddelinger på op til kr. 16.400,00 i 2024 er skattefri, når de kommer fra danske foreninger og fonde, som er godkendt af Skattestyrelsen efter Ligningsloven § 7, nr. 22. Dansk Blindesamfund er godkendt af Skattestyrelsen. Det samme er nogle af de fonde, som vi administrerer. Hvis legatet stammer fra en ikke-godkendt fond, vil legatet være skattepligtigt og dette vil blive indberettet til SKAT. Hvis de samlede legater fra Dansk Blindesamfund overstiger den skattefri grænse, vil Dansk Blindesamfund indberette det beløb, som overstiger denne grænse.

Legater til studierejser i udlandet kan være skattefri. Se mere på Skattestyrelsens hjemmeside her:

Kontaktoplysninger til Dansk Blindesamfunds legatadministration

Du er altid velkommen til at kontakte legatadministrationen, hvis du ikke kan finde svaret i Udfyldelsesvejledningen. Kontakt legatadministrationen:

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når du indsender en legatansøgning, behandler Dansk Blindesamfund dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om ansøgningen kan imødekommes, så du kan få bevilget det ansøgte legat. Det er FU og legatadministrationen, der står for legatbehandlingen i samråd med konsulentordningen. Dansk Blindesamfund er dataansvarlig for behandlingen og du kan læse mere om den konkrete behandling i Udfyldelsesvejledningen og i Legatansøgningsskemaet. Herudover kan du læse, hvornår personoplysninger bliver behandlet i Dansk Blindesamfunds persondatapolitik her: