Søg om støtte hos Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund arbejder for at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser. Vi kan yde økonomisk støtte til formål, som sikrer blinde og stærkt svagsynedes ligestilling med andre borgere i samfundet og muligheden for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Herunder kan du læse om de forskellige bevillinger, som vi kan tilbyde, og i bunden kan du klikke dig videre til det legat, der er relevant for dig.

  Dansk Blindesamfunds almindelige legater

  Som privatperson eller ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan du søge legat til forskellige formål.

  Ansøgninger behandles løbende. Alle der er medlem af Dansk Blindesamfund kan søge legat. Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund kan du søge, hvis du opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund. Det er også muligt at søge legat, hvis man er enke eller enkemand efter en blind person.

  Legater til foreninger og virksomheder

  Dansk Blindesamfund kan støtte foreninger og virksomheder, som også har til formål at støtte og gøre en forskel for mennesker med synshandicap.

  Ansøgninger behandles løbende. Alle foreninger og virksomheder kan søge om økonomisk støtte med ovenstående formål.

  Poul Myginds Legat

  Du kan som mand søge legat til oplæring i et erhverv eller til støtte af en erhvervsvirksomhed.

  Ansøgninger behandles løbende. Ansøgere skal være mand og medlem af Dansk Blindesamfund eller være mand og samtidig kunne opfylde betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

  Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat

  Studerende kan søge økonomisk støtte til gennemførelse af en uddannelse.

  Ansøgninger behandles løbende. Alle der er medlem af Dansk Blindesamfund kan søge legatet. Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund kan du søge, hvis du opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

  Foreningstilskud

  Kulturelle og idrætslige foreninger i Dansk Blindesamfund kan med godkendte vedtægter modtage årlige foreningstilskud.

  Ansøgningsfristen er den 1. oktober. Alle foreninger med ovenstående formål kan søge om det årlige foreningsstilskud. På nuværende tidspunkt svarer tilskuddet til kr. 250 pr. medlem af foreningen, hvis medlemmet samtidig er medlem af Dansk Blindesamfund.

  Violinist og musiklærer Peder Lybys Fond

  Det er to af Dansk Blindesamfunds kredse, som hvert år kan søge ovennævnte legat. Det går på tur fra år til år, hvilke kredsområder dette legat er åbent for at kunne søge. Det er blinde og svagsynede medlemmer heraf eller personer der opfylder betingelserne for medlemskab i Dansk Blindesamfund, der kan søge dette legat.

  Synshandicappedes Motionsfond

  Synshandicappedes Motionsfond har det formål at fremme sport, bevægelse og motion for derigennem at stimulere og gøre det muligt for personer med et synshandicap, som har bopæl i Danmark, at få pulsen op.