Søg om støtte hos Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund arbejder for at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser. Vi kan yde økonomisk støtte til formål, som sikrer blinde og stærkt svagsynedes ligestilling med andre borgere i samfundet og muligheden for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Herunder kan du læse om de forskellige bevillinger, som vi kan tilbyde, og i bunden kan du klikke dig videre til det legat, der er relevant for dig.

Dansk Blindesamfunds almindelige legater

Som privatperson eller ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan du søge legat til forskellige formål.

Ansøgninger behandles løbende. Alle der er medlem af Dansk Blindesamfund kan søge legat. Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund kan du søge, hvis du opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund. Det er også muligt at søge legat, hvis man er enke eller enkemand efter en blind person.

Legater til foreninger og virksomheder

Dansk Blindesamfund kan støtte foreninger og virksomheder, som også har til formål at støtte og gøre en forskel for mennesker med synshandicap.

Ansøgninger behandles løbende. Alle foreninger og virksomheder kan søge om økonomisk støtte med ovenstående formål.

Poul Myginds Legat

Du kan som mand søge legat til oplæring i et erhverv eller til støtte af en erhvervsvirksomhed.

Ansøgninger behandles løbende. Ansøgere skal være mand og medlem af Dansk Blindesamfund eller være mand og samtidig kunne opfylde betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat

Studerende kan søge økonomisk støtte til gennemførelse af en uddannelse.

Ansøgninger behandles løbende. Alle der er medlem af Dansk Blindesamfund kan søge legatet. Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund kan du søge, hvis du opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

Foreningstilskud

Kulturelle og idrætslige foreninger i Dansk Blindesamfund kan med godkendte vedtægter modtage årlige foreningstilskud.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober. Alle foreninger med ovenstående formål kan søge om det årlige foreningsstilskud. På nuværende tidspunkt svarer tilskuddet til kr. 250 pr. medlem af foreningen, hvis medlemmet samtidig er medlem af Dansk Blindesamfund.