Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat

Er du studerende, eller har planer om at være studerende, kan du søge om et legat i studietiden.

Hvad du skal vide, før du søger et legat

Du skal enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund for at søge legatet. Legater uddeles til studerende, som har evner og vilje til at gennemføre en højere uddannelse. Legatet uddeles fortrinsvist til studerende, som ikke selv råder over eller på anden måde, kan få de fornødne økonomiske midler til at gennemføre den videregående uddannelse.

Ved at læse Udfyldelsesvejledningen sikres det, at ansøgningsskemaet bliver udfyldt korrekt og dette kan være med til at forkorte sagsbehandlingstiden. Herudover indeholder vejledningen også specifikke krav og betingelser for ansøgningen.

Du downloader en beskyttet visning af Udfyldelsesvejledningen i en Word-fil ved at trykke på filen herunder.

Vi anbefaler, at ansøgningsskemaet udfyldes sammen med en konsulent fra Dansk Blindesamfunds Konsulentordning.

Svar på ansøgningen

Alle får skriftligt svar på ansøgningen. Du kan forvente at modtage svar på ansøgningen senest tre uger efter førstkommende frist. Hvis ansøgningen er mangelfuld eller hvis den skal forelægges FU, kan sagsbehandlingstiden være længere end de nævnte tre uger. Bemærk, at hvis begrundelsen er mangelfuld, kan du modtage et afslag på ansøgningen.

Et afslag kan skyldes flere forhold, da der ud over ansøgers økonomiske forhold tages hensyn til blandt andet ansøgers nuværende situation, behov for legatet, ansøgers bevillingshistorik og fondens afkast.

Ansøgningsskemaet

Glem ikke at hente Udfyldelsesvejledningen ovenfor, så ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Herunder findes ansøgningsskemaet til Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat. Du downloader en beskyttet visning af skemaet i en Word-fil ved at trykke herunder:

Ansøgningsskemaet kan også rekvireres hos legatadministrationen. Se kontaktoplysninger længere nede. Det bliver snart muligt at søge via Dansk Blindesamfunds digitale ansøgningsportal.

Fremsendelse af ansøgningsskemaet

Det udfyldte ansøgningsskema samt evt. bilag sendes per e-mail

Vi anbefaler at sende mailen sikkert med kryptering. Hvis det sendes med post, sendes det til Dansk Blindesamfund, Att. Legatadministrationen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Skatteforhold

Hovedreglen er, at modtagne legater fra danske fonde og foreninger er skattepligtige personlige indkomster for modtagerne.

Legater fra Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat er som udgangspunkt skattepligtige. Legater vil derfor blive indberettet til SKAT.

Legater til studierejser i udlandet kan være skattefri. Se mere på Skattestyrelsens hjemmeside her

Kontakt Legatadministrationen

Du er altid velkomen til at kontakte Dansk Blindesamfunds legatadministration

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Hvis du indsender en legatansøgning, behandler Dansk Blindesamfund dine personoplysninger med henblik på at behandle din ansøgning med henblik på at vurdere, om ansøgningen kan imødekommes.

Dansk Blindesamfund er dataansvarlig for behandlingen og du kan læse mere om den konkrete behandling i Udfyldelsesvejledningen og i Legatansøgningsskemaet. Herudover kan du i Dansk Blindesamfunds persondatapolitik, også læse om, hvornår personoplysninger også bliver behandlet.