Poul Myginds Legat

Er du en mand med et synshandicap, som er i oplæring til et erhverv eller fremme (enten som anlægs- ellers som driftskapital) af en planlagt eller påbegyndt erhvervsvirksomhed, så kan dette legat være noget for dig. Det er i høj grad efter princippet ”Hjælp til Selvhjælp”.

Hvad du skal vide, før du søger et legat

Du skal læse udfyldelsesvejledningen før, at du udfylder ansøgningsskemaet.

Du skal enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde kriterierne herom for at kunne søge dette legat.

Ved at læse Udfyldelsesvejledningen sikres det, at ansøgningsskemaet bliver udfyldt korrekt og dette kan være med til at forkorte sagsbehandlingstiden. Herudover indeholder vejledningen også specifikke krav og betingelser for ansøgningen.

Du downloader en beskyttet visning af Udfyldelsesvejledningen i en Word-fil ved at trykke på filen herunder.

Vi anbefaler, at ansøgningsskemaet udfyldes sammen med en konsulent fra Dansk Blindesamfunds Konsulentordning.

Svar på ansøgningen

Alle får skriftligt svar på ansøgningen. Du kan forvente at modtage svar på ansøgningen senest tre uger efter førstkommende frist. Hvis ansøgningen er mangelfuld eller hvis den skal forelægges FU, kan sagsbehandlingstiden være længere end de nævnte tre uger.

Bemærk, at hvis begrundelsen er mangelfuld, kan du modtage et afslag på ansøgningen. Et afslag kan skyldes flere forhold, da der ud over ansøgers økonomiske forhold tages hensyn til blandt andet ansøgers nuværende situation, behov for legatet, ansøgers bevillingshistorik og fondens afkast.

Ansøgningsskemaet

Glem ikke at hente Udfyldelsesvejledningen ovenfor, så ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Herunder findes ansøgningsskemaet til Poul Myginds Legat. Du downloader en beskyttet visning af skemaet i en Word-fil ved at trykke herunder:

Ansøgningsskemaet kan også rekvireres hos legatadministrationen. Se kontaktoplysninger længere nede. Det bliver snart muligt at søge via Dansk Blindesamfunds digitale ansøgningsportal.

Fremsendelse af ansøgningsskemaet

Det udfyldte ansøgningsskema samt evt. bilag sendes per e-mail til

Det anbefales at sende mailen sikkert med kryptering. Hvis det sendes med post, sendes det til Dansk Blindesamfund, Att. Legatadministrationen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Skatteforhold

Hovedreglen er, at modtagne legater fra danske fonde og foreninger er skattepligtige personlige indkomster for modtagerne.

Uddelinger på op til kr. 16.400,00 i 2024 er skattefri, når de kommer fra danske foreninger og fonde, som er godkendt af Skattestyrelsen efter Ligningsloven § 7, nr. 22. Poul Myginds Legat er godkendt af Skattestyrelsen. Hvis de samlede legater fra Poul Myginds Legat overstiger den skattefri grænse, vil Dansk Blindesamfund indberette det beløb, som overstiger denne grænse.

Kontaktoplysninger til Dansk Blindesamfunds legatadministration

Du er altid velkommen til at kontakte legatadministrationen, hvis du ikke kan finde svaret i Udfyldelsesvejledningen. Kontakt legatadministrationen:

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Hvis du indsender en legatansøgning, behandler Dansk Blindesamfund dine personoplysninger med henblik på at behandle din ansøgning med henblik på at vurdere, om ansøgningen kan imødekommes.

Dansk Blindesamfund er dataansvarlig for behandlingen og du kan læse mere om den konkrete behandling i Udfyldelsesvejledningen og i Legatansøgningsskemaet. Herudover kan du i Dansk Blindesamfunds persondatapolitik også læse om, hvornår personoplysninger også bliver behandlet.