Økonomien må ikke stå i vejen for gode takter i handicapudspil

Nyt handicapudspil kommer med initiativer, der er kæmpet for i mange år. Der er dog bekymring for, at det bliver en spareøvelse for kommunerne.

Anny viser sin blindestok frem

Specialeplan og forenkling på områderne for merudgifter og hjælpemiddelbevilling er nogle af de mange initiativer i en ny handicapaftale, som formand i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, ser muligheder i. Overordnet er der stadig en bekymring omkring økonomien og om handicapaftalen i sidste ende bliver en spareøvelse for kommunerne.

”Der er gode takter i handicapaftalen, som vi gerne vil bidrage til at gøre endnu bedre med den viden vi har. En specialeplan hvor høj faglig specialiseret viden er i centrum og en forenkling og tillidsbaseret visitation til hjælpemidler er nogle af de positive initiativer. Det er bare vigtigt, at økonomi ikke kommer til at stå i vejen for, at de områder kan udvikle sig godt”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

For Dansk Blindesamfunds landsformand er det afgørende, at der med specialeplanen kommer et opgør med kommunernes selvstyre i forhold til de små handicapgrupper.

”Den specialiserede indsats skal være forankret i nationale kvalitetsstandarder, som alle leverandører af tilbud er forpligtede til at følge. Det vil sikre, at den enkelte blinde eller svagsynede, får den rette hjælp af synsfaglige medarbejdere uanset, hvor i landet man bor. Vi mener, at indsatsen, hvad enten det er træning i brug af avancerede digitale hjælpemidler eller psykosocial rehabilitering, bør udgå fra landsdækkende eller landsdelsdækkende synsfaglige miljøer, hvor viden om målgruppen kan vokse og udvikle sig. Det må være slut med 98 forskellige syn på kvalitet og indsats i 98 forskellige kommuner”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

Han ser også positivt på aftalens initiativ om forenkling af merudgiftsydelsen, hvor rigide regler dominerer i dag.

”Man skal jo nærmest aflevere kvitteringer og dokumentere, hvis man for eksempel har brug for en håndsrækning til at hænge et maleri op. Det er trættende og vi oplever flere og flere sager på det område. Så det er bestemt positivt med en ny model, hvor der er mindre administration og større enkelhed”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

Af andre væsentlige punkter i aftalen nævner han også initiativet om en handlingsplan om uddannelse og beskæftigelse, som fokuserer på at få flere med handicap i arbejde. Han ser også sund fornuft i et foreslået løft af datagrundlaget på socialområdet, så det bliver mere klart hvad der virker og hvad det koster og dermed klarere at prioritere indsatserne. Også en forløbsanalyse om borgerens vej igennem systemet, ser han positivt på og endelig et opgør med revisitationer. I aftaleteksten står der ligefrem, at der skal gøres op med meningsløse revurderinger, hvilket formanden for Dansk Blindesamfund bakker op.

”Det er jo meningsløst, at jeg skal vurderes hver gang, jeg skal have hjælp, som om mit syn er forbedret siden sidst, når jeg nu er blind. Så det er også et godt initiativ, som vi glæder os til at arbejde videre med. Vi vil gøre alt vi kan for at dreje det her i den rigtige retning og være meget opmærksomme på, at de partier, der er med i aftalen, også sikrer, at der er økonomi til at føre alle de gode initiativer ud i livet, når de skal forhandle finanslov. Det gælder i øvrigt også, når Kommunernes Landsforening og regering forhandler økonomiaftale i de kommende år”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.