Om konsulentordningen

Konsulenterne fra Dansk Blindesamfund kender selv til livet med synshandicap og har en bred viden, som er nyttig for dig, der har et synshandicap.

Konsulenterne kommer på hjemmebesøg og rådgiver om hjælpemidler, relevante kurser samt dine rettigheder og støttemuligheder, som den sociale lovgivning sikrer dig. De kan også fungere som bisiddere i møder med kommunen eller være en god samtalepartner, hvis livet med synshandicap er svært.

Rollemodeller

Alle konsulenter har selv et synshandicap, så de genkender udfordringerne eller bekymringerne. De trækker på egne erfaringer og har foruden den personlige indsigt også en stor faglig indsigt på synsområdet.

Hjemmebesøg

Kort efter et synstab kan det være krævende at bevæge sig rundt i trafikken på egen hånd. Derfor tilbyder konsulenterne altid at besøge dig i dit hjem, så du ikke behøver at tænke på transport. Hjemmet er en tryg ramme, så du kan fokusere på samtalen og de mange muligheder, konsulenten har for at hjælpe dig.

Find din lokale konsulent

Konsulentordningen er gratis for alle med svigtende syn. Du behøver ikke at være medlem for at få hjælp fra konsulenterne. Vi har lokale konsulenter i hele landet, der rykker ud med kort varsel, så du hurtigt kan få støtte og rådgivning.