Konsulentordningen

Dansk Blindesamfunds konsulenter kan hjælpe dig, når synet svigter. Konsulenterne tilbyder hjælp til alle danskere, der mister synet uanset om man er medlem eller ej – det er vigtigt at få hjælp og derfor rykker vi altid ud.

Konsulenterne støtter, rådgiver og hjælper dig godt videre i livet, så du kan uddanne dig, være en del af arbejdsmarkedet samt have et aktivt, socialt liv og fritidsaktiviteter ligesom alle andre. De kan hjælpe med ansøgninger til hjælpemidler, møder med kommunen, finde de rette kurser eller bare tilbyde en god snak om livet med synshandicap.