Dansk Blindesamfunds Kvinder (DBSK)

DBSKs formål er at motivere kvinder i Dansk Blindesamfund til organisatorisk arbejde, være med til at oprette netværk for blinde og svagsynede kvinder, skabe interesse om ligestillingsarbejdet for kvinder i Dansk Blindesamfund og samarbejde med organisationer, der arbejder på samme områder som DBSK.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfunds Kvinder

DBSKs basis er netværksgrupperne rundt om i landet, hvor der jævnligt er møder med relevante emner. Bestyrelsen i DBSK sikrer koordineringen mellem netværksgrupperne og planlægger og gennemfører fællesarrangementer for hele landet.

DBSK er åben for alle kvinder i Dansk Blindesamfund.

Vi håber, du vil støtte DBSKs arbejde og deltage i arrangementerne, der annonceres i Medlemsbladet, her på hjemmesiden og på DBSKs facebookside.

Vil du være med?

Indmelding sker ved indbetaling af 100 kr. på DBSKs konto:
Reg.nr.: 3170
Kontonr.: 3170485912

Ved indbetalingen bedes du oplyse dit navn og telefonnummer.