Kurser for personer med Retinitis Pigmentosa

Disse kurser er meget vigtige og en stor del af RP-gruppens arbejde. Kurserne afholdes årligt og er skiftevis for RP-ramte og for pårørende.

Der afholdes følgende kurser

I lige år gennemfører RP-gruppen og Dansk Blindesamfund ét 5-dages kursus for mennesker med RP.

I ulige år afholdes pårørende-kursus over en weekend. Her har den RP-ramte en pårørende med. Det kan være en ægtefælle eller partner, men kan også være anden familie eller en meget god ven.

Kurserne afholdes om efteråret på Dansk Blindesamfunds kursuscenter “Fuglsangcentret” i Fredericia.

Datoer, tilmelding m.m. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og i RP-Nyt.

Retinitis Pigmentosa er betegnelsen for en række arvelige øjensygdomme, som ofte bryder ud i ungdomsårene eller i tidlig voksenalder. Derfor er der stor risiko for, at RP afbryder eller forstyrrer et uddannelsesforløb eller en erhvervskarriere. Desuden er mennesker, der rammes af RP, ofte i en fase af tilværelsen, hvor de er forældre til mindre børn.

Da øjensygdommen er progredierende, dvs. bliver mere alvorlig over tid, og udviklingsforløbet er meget forskelligt, er der behov for et kontinuerligt rådgivningstilbud til den RP-ramte og dennes familie – og det er vigtigt, at dette tilbud indeholder specifik viden om og erfaring med RP.

Kontakt RP-Gruppen

Hvis du har spørgsmål om livet med Retinitis Pigmentosa, kan du kontakte formand for RP-Gruppen, Christian Ferdinansen, på:

RP-Gruppen har også en Facebook-gruppe, hvor vi fortæller om arrangementer og gode råd til livet med RP. Du kan finde siden ved at søge på “RP-Danmark” inde på Facebook.