Individuel handicapkørsel

Opdateret oktober 2023

Det fremgår af Lov om trafikselskaber (§ 11), at selskaberne (Fynbus, Movia, Midttrafik m.fl.) er forpligtede til at sikre befordring til fx fritidsaktiviteter for blinde og stærkt svagsynede samt bevægelseshæmmede over 18 år.

Hvordan kommer jeg med i ordningen?

Det er din bopælskommune, der skal visitere dig til ordningen.

Du kan ligeledes kontakte din lokale konsulent i Dansk Blindesamfund for assistance og yderligere information.

Om den individuelle handicapkørsel

Du må køre minimum 104 enkeltture pr. år fra dørtrin til dørtrin. Det svarer ca. til en aktivitet tur/retur pr. uge. Der kan være mulighed for at søge kommunen om ekstra ture, hvis du har behov for det. Det kan dog variere fra kommune til kommune.

Det fremgår af loven, at du må bruge ordningen til kørsel, der ligger ud over behandling (fx lægebesøg), terapi mv. 

Ordningen er altså primært til fritidsbrug, men du bestemmer helt selv, om du vil bruge ordningen til at besøge venner og familie, eller om du vil tage til kulturelle arrangementer eller foreningsmøder.

Turen bestilles hos trafikselskabet senest 2 timer før og kan afbestilles ved henvendelse samme sted senest 15 minutter før planlagt afhentning.

Bemærk at de fleste selskaber har særlige regler vedrørende kørsel omkring jul og nytår.
Du kan som udgangspunkt køre i hele det område, som dit trafikselskab dækker. Der kan desuden være særlige samarbejder trafikselskaberne i mellem. Det gælder især i det jyske område. Derudover har trafikselskaberne en aftale om en landsdækkende ordning, hvor de hjælper med at arrangere en rejse fra dør til dør mellem landsdele. Her vil du blive kørt til en handicapvenlig togstation, hvor DSB’s personale hjælper dig ind i toget. Når du er fremme ved ankomststationen, bliver du hjulpet af toget og du vil blive kørt til dit bestemmelsessted. Ud over prisen for turene med de regionale trafikselskaber, skal du selv betale togbilletten.