Rejseordninger

De særlige rejseordninger, der er nævnt i dette kapitel, gælder for alle blinde og stærkt svagsynede i Danmark, der enten er – eller kan blive – medlemmer af Dansk Blindesamfund.

Opdateret maj 2024

Flere af rejseordningerne giver dig, der er blind eller stærkt svagsynet, mulighed for at rejse til en reduceret pris. Rejser du med offentlig transport i Danmark, vil du typisk skulle betale hvad der svarer til prisen for en kontant børnebillet, ligesom du vil have mulighed for at medbringe en ledsager til samme pris. Der kan dog være regionale forskelle og større besparelser ved køb af fx årskort, men det kan du læse meget mere om i beskrivelsen af ordningerne nedenfor. 

For at gøre brug af ordningerne skal du kunne dokumentere, at du har et alvorligt synshandicap. Dansk Blindesamfunds medlemskort, eller ledsagekort fra Danske Handicaporganisationer fungerer som dokumentation for dit synshandicap og skal vises sammen med din gyldige rejsehjemmel, f.eks. billet, rejsekort eller årskort. 

Som medlem af Dansk Blindesamfund kan du få udstedt både
Medlems- og ledsagekort hos Dansk Blindesamfund. Dette gøres ved at indsende et foto i passtørrelse sammen med dit navn, adresse og evt. medlemsnummer til:

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
att.: Medlemsservice.

Du har også mulighed for at sende oplysningerne via e-mail:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Medlemsservice kontakte din lokale konsulent.

Er du ikke medlem af Dansk Blindesamfund?

Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund, men opfylder de lægelige betingelser for medlemskab, kan du mod et gebyr få udstedt et ledsagekort fra Handicaporganisationernes Brugerservice. Kortet udstedes ved at sende lægelig dokumentation for dit synshandicap sammen med foto, navn og adresse til Dansk Blindesamfunds Medlemsservice på mail eller vores fysiske adresse.

Adresse:

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
att.: Medlemsservice.

Vi vil herefter fremsende oplysningerne til Handicaporganisationernes Brugerservice, som vil udstede og sende kortet til dig. Kortet dokumenterer, at du har et synshandicap, og det skal fremvises sammen med din gyldige rejsehjemmel.