Internationale rejseordninger

Rejser med førerhund i udlandet

I henhold til EU’s forordning om handicappede flypassagerers rettigheder kan førerhunde medbringes uden betaling af yderligere omkostninger.

Opdateret januar 2024

Vær opmærksom på, at din hund skal opfylde de betingelser, som gælder ved almindelige rejser til EU-lande.

Følgende regler er gældende:

 • Hunden skal have et EU-pas
 • Hunden skal være chippet
 • Hunden skal have en rabiesvaccination mindst 21 dage før afrejse.

Bemærk, at der gælder særlige krav for rejser til Færøerne, Grønland, Finland, Irland, Malta, Norge og Storbritannien samt at hunden ved rejser til Sverige skal registreres hos det svenske toldvæsen.

Anmeldelsesnummeret skal medbringes på rejsen og oplyses efter anmodning.

Ved rejse til lande uden for EU skal det pågældende lands ambassade kontaktes i god tid inden afrejse, da der kan være særlige indførselskrav.

Du er velkommen til at rette henvendelse til Førerhundeordningen på telefon eller e-mail for nærmere information.

Du kan ligeledes kontakte din dyrlæge eller Fødevarestyrelsens Kundecenter for yderligere oplysninger.

Du skal kunne fremvise følgende dokumentation under hele rejsen:

 • Lægeerklæring, som bekræfter, at der er brug for et ledsagerdyr.
 • Sundhedserklæring fra en dyrlæge, inklusive identifikation af hunden og oversigt over nødvendige vaccinationer.
 • Hundepas

Bemærk venligst, at kravene kan variere alt efter destination og flyselskab.

Kontakt det pågældende flyselskab for yderligere regler.

SAS: Der kræves forudgående varsel og godkendelse inden afrejse med førerhund. Således skal anmodning indsendes snarest muligt efter booking og senest 48 timer før afgang. Hvis anmodningen bekræftes, skal der udfyldes en formular, der hedder Certifikat for transport af dyr.

Denne skal medbringes til check-in-skranken i lufthavnen, undtagen når du rejser indenrigs i Danmark, Norge eller Sverige.

Hos SAS kan førerhunde medbringes i kabinen.

Internationale togrejser

Opdateret januar 2024

Blinde og svagsynede kan benytte sig af en ledsagerordning, hvor de kan tage en gratis ledsager eller førerhund med til mange europæiske lande. Såfremt ledsageren skal have en pladsbillet, skal denne tilkøbes.

For danskere gælder denne ordning for rejsen fra en dansk togstation til endestationen i det land, som man ønsker at rejse til.

Følgende lande er med i ordningen. Landene er listet i alfabetisk rækkefølge, og i parentesen står de selskaber, der er omfattet af ordningen. Det er væsentligt i lande, hvor der er mere end et selskab:

 • Belgien (SNCB-NMBS)
 • Holland (NS)
 • Luxembourg (CFL)
 • Schweiz (CFF og SBB)
 • Slovakiet (ZSR)
 • Tjekkiet (CD)
 • Tyskland (DB)
 • Ungarn (MAV og GYSEV)
 • Østrig (OBB og privatbaner)

For at få handicapassistance på stationer i udlandet, kan du ringe til DSB Udlands kundecenter, Kundecenteret kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne for assistance af de udenlandske baner på skifte- og ankomststationer i EU.

Telefonnummeret til DSB Udlands kundecenter:

Vær opmærksom på, at du skal bestille assistancen senest 36 timer inden afrejse, for at der kan afstemmes med alle baner.

For at benytte denne ordning til rejser fra Danmark kræves det, at man har et gyldigt dansk legitimationskort (medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller Ledsagekort fra Danske Handicaporganisationer).

Forudsætningen for at benytte den europæiske rejseordning er, at:

 • Enkeltbillet/returbillet købes på en dansk togstation.
 • Ledsagerbilletten må kun udstedes i det land, hvor rejsebilletten er udstedt.
 • Den blinde/svagsynede rejser med ledsager. Rabatten gives på den måde, at ledsagerens billet udstedes gratis.

Den internationale ordning er baseret på, at ledsageren kan medtages gratis – og ikke på at kompensere den enkelte handicappede. Rejser til de nordiske lande er derfor ikke med i denne europæiske ordning, da man her (som i Danmark) har en ordning, hvorefter den enkelte blinde eller svagsynede borger kompenseres, og selv kan rejse til nedsat takst. Desværre er sådanne ordninger kun for landenes egne borgere.

Ordningen kan normalt kun anvendes til rejser mellem Danmark og et andet europæisk land og retur. Ikke til rejser i selve landet, når de ikke sker i forbindelse med rejsen frem og tilbage.

Som nævnt kan en registreret førerhund medbringes gratis. Hunden skal være i tjeneste og let identificeres som en ledsagerhund (f.eks. ved at bære en vest). Vær opmærksom på, at din hund skal opfylde de betingelser, som gælder ved almindelige rejser til EU-lande, samt at der gælder særlige krav for rejser til Færøerne, Grønland, Finland, Irland, Malta, Norge, Storbritannien samt Sverige.

Internationale skibsrejser

Opdateret 2024

Blinde og stærkt svagsynede kan mod fremvisning af ledsagekort udstedt af Danske Handicaporganisationer rejse under EU-regler som anført i den internationale forordning EU1177/2010.

Følgende ruter/selskaber er med i ordningen:

Stena Line

Betjener ruter i Skandinavien, det europæiske fastland, Irland samt Storbritannien.

Stena Line kan kontaktes på telefon

Ordningen indebærer, at den synshandicappede rejser til fuld pris, men at dennes ledsager kan medtages uden beregning og gratis tilføjes ved booking af billet.

Der er ingen krav om, hvilke kontaktoplysninger der skal stå i bookingen. Det kan altså være enten den blinde eller svagsynedes navn og telefonnummer/e-mail eller ledsagerens detaljer.

Ring til Stena Line for at få hjælp med booking.

Der skal ved booking af billet ikke fremvises ledsagekort.

Dette skal dog fremvises ved check-in på havnen.

Bemærk, at ledsagekortet ikke erstatter Stena Lines’ legitimationsregler, og at der ligeledes skal fremvises gyldigt ID i form af fysisk pas.

Registrerede førerhunde må opholde sig overalt på færgen og kan medbringes gratis. Hunden skal være i tjeneste og let identificeres som en ledsagerhund (f.eks. ved at bære en vest).

Vær opmærksom på, at din hund skal opfylde de betingelser, som gælder ved almindelige rejser til EU-lande, samt at der gælder særlige krav for rejser til Færøerne, Grønland, Finland, Irland, Malta, Norge, Storbritannien samt Sverige.