Vejledning til filmproducenter

I Filmaftalen 2024-27 er det besluttet, at spillefilm, der opnår statslig støtte, af
producenten skal gøres tilgængelige for mennesker med et synshandicap gennem
synstolkning. Du kan her læse mere om processen for synstolkning.

Hvad er synstolkning?

Synstolkning er et ekstra lydspor, hvor en fortællerstemme beskriver filmens billedside for blinde og svagtseende. Der uddybes alt det, der ikke fremgår i dialogen – sceneskift, karakterernes tøj, ansigtsudtryk og kropssprog.

På engelsk kaldes det ”audio description”. Lydfilen kan brugeren afspille via en gratis
app – fx MovieReading – både i biografen, og hvis filmen vises i tv eller streames.

Sådan fremstilles en synstolkning

Der skal udarbejdes et manuskript til synstolkningen, der skal indtales. Der
findes professionelle synstolkere i Danmark, som har erfaring med både manuskript og
indtaling. Indtaling og færdiggørelse af synstolkningen vil typisk foregå i et lydstudie.