Tilgængelighed

Tilgængelighed er godt for alle – og helt nødvendigt for mennesker med synshandicap.

Byrum, byggeri og meget mere bør være tilgængeligt, men det er sjældent en prioritet. Dansk Blindesamfund har udviklet guiden TiBS – Tilgængelighed for Blinde og Svagsynede, som er et opslagsværk om god tilgængelighed.

Guiden er en hjælp til dem, der indretter, bygger og designer og gerne vil gøre det inkluderende og tilgængeligt.