Dansk Blindesamfunds årsberetning 2022

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2022

Du kan også hente årsberetningen i en tilgængelig pdf

Forside af årsberetningen 2022

Bliv medlem

Som blind eller svagsynet kan du blive medlem af Dansk Blindesamfund. Vi skaber fællesskab, gode medlemstilbud og politiske resultater.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne førerhunde.