Publikationer

Her finder du Dansk Blindesamfunds årsberetninger og samfundsrelevante forskningsrapporter om blindes levevilkår, barrierer og trivsel.

Dansk Blindesamfunds årsberetning 2023

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2023

Særlige ordninger

Læs vores vejledning omkring særlige ordninger for blinde og svagsynede. Neden for kan du hente de forskellige afsnit i særlige ordninger:

Infopakker til oplægsholdere

Infopakkerne er lavet som en hjælp til dig, som er blevet bedt om at holde et foredrag eller et oplæg på en skole, i en forening, for fagpersonale eller for nogle helt andre.

Kursuskatalog

Læs Dansk Blindesamfunds kursuskatalog 2024 i en tilgængelig pdf-fil

Årsberetning 2022

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2022

Årsberetning 2021

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2021

Årsberetning 2020

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2020

Årsberetning 2019

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2022

Årsberetning 2018

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2018

Årsberetning 2017

Læs Dansk Blindesamfunds årsberetning for 2017

Rapport: Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår

Læs VIVE-rapporten fra 2017, der undersøger levevilkår og barrierer for samfundsdeltagelse for blinde og stærkt svagsynede

Rapport: Blinde og stærkt svagsynede

Læs SFI-rapporten fra 2010, som undersøger barrierer for samfundsdeltagelse for synshandicappede

Rapport: Blinde børn – integration eller isolation?

Læs rapporten fra SFI, der undersøger blinde børns trivsel og vilkår i hjemmet, fritiden og skolen.