Blinde og stærkt svagsynede – barrierer for samfundsdeltagelse 2010

Læs SFI-rapporten fra 2010, som undersøger barrierer for samfundsdeltagelse for synshandicappede

Du kan også hente rapporten i en tilgængelig pdf

Forsiden af SFI-rapport Blinde og stærkt svagsynede forside. Hvid baggrund med tekst