Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår – muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse

Læs VIVE-rapporten fra 2017, der undersøger levevilkår og barrierer for samfundsdeltagelse for blinde og stærkt svagsynede

Du kan også hente rapporten i en tilgængelig pdf

Forside af VIVE-rapporten om blinde og svagsynedes levevilkår. Tekst og sløret billede ud gennem en rude på en regnfuld aften