Jeg har kæmpet med mit eget synshandicap

Ny landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Abildgaard er ikke bange for at bruge sig selv i kampen for bedre vilkår for blinde og svagsynede.

Dansk Blindesamfund skal være den samlende kraft på synsområdet, og et stærkere samarbejde med fagfolk og synsinstitutioner skal føre til større politiske sejre. Den nyvalgte formand mener også, at der skal være ordentlige tilbud om hjælp, støtte og rehabilitering til alle mennesker, der mister synet, og det skal gælde alle aldersgrupper.

”Dansk Blindesamfund skal være stemmen over for det politiske system. Vi skal samle synsområdet og tale sagen. Vi skal fortælle, hvad der er det vigtigste for os blinde og svagsynede, og så skal vi også fortælle, hvad der er de bedste arbejdsbetingelser for de fagfolk, der arbejder på området. Der er åbenlyse interessefællesskaber og alliancer, som jeg gerne vil udvikle, fordi jeg tror på, at vi kan opnå stærkere resultater, når vi står sammen”, siger Ask Abildgaard, nyvalgt landsformand i Dansk Blindesamfund.

Portræt af storsmilende Ask. Copyright Henrik Frydkjær

Visionerne myldrer frem, og tankerne har ikke stået stille, siden Ask Abildgaard i fredags vandt kampvalget om formandsposten. I takt med tidens pandemi foregik hovedbestyrelsesmødet digitalt og Ask Abildgaard sad spændt bag skærmen og ventede på resultatet.

”Det var en lidt underlig oplevelse at sidde der alene bag skærmen, men jeg blev lettet og stolt, da jeg fik resultatet. Lettet, fordi vi nu kan komme i gang med det vigtige arbejde og utrolig stolt af, at hovedbestyrelsen har vist mig den tillid at sætte mig i spidsen for arbejdet. Siden har tankerne myldret. Man tør jo ikke tænke på alt det, man så gerne vil, inden man kender resultatet”, siger Ask Abildgaard.

Et tilbud til alle

Udover at skabe større samling på synsområdet vil den nye formand også sætte større fokus på livet med synshandicap.

”Det er for tilfældigt, hvilken hjælp og støtte man får i dag, og om man overhovedet får et tilbud om rehabilitering, når man mister synet. Det er en opgave for Dansk Blindesamfund at kæmpe politisk for bedre vilkår for blinde og svagsynede. Vi skal også være en organisation med et tilbud til alle. Det gælder lige fra små børn, der bliver født med synshandicap, og deres forældre, der pludselig står med et synshandicappet barn, over de store brede grupper af unge og erhvervsaktive til medlemmer over 100 år, der også har ret til et værdig liv og skal kunne håndtere en virkelighed med NemID. Dansk Blindesamfund skal være noget for alle med synshandicap – både den politiske stemme, der sikrer indflydelse og ordentlige vilkår, og foreningen, hvor man møder ligestillede og får hjælp og støtte til sit liv med synshandicap”, fastslår Ask Abildgaard.

Vil bruge eget synstab

Den 41-årige familiefar til to har en baggrund som kandidat i statskundskab og handicapstudier. Han har arbejdet tre år i det europæiske handicapforum i Bruxelles. Siddet i forretningsudvalget i Dansk Blindesamfunds Ungdom i fem år og arbejdet som projektleder i Dansk Blindesamfunds afdeling for internationalt udviklingsarbejde.

Han blev valgt ind i Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg i 2016, næstformand i 2020 og altså nu landsformand. En organisatorisk hæsblæsende karriere, som da også er fundamentet for Ask Abildgaards arbejde. Men lige så vigtig er hans egen historie om at miste synet.

”Jeg bliver en formand, der kommer til at bruge mig selv. Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund og en masse organisationserfaring, men mit synshandicap kommer også til at spille en stor rolle for mit virke”, forklarer Ask Abildgaard, der er født svagsynet og altid har opfattet sig selv om synshandicappet og så alligevel…

Ask Abildgaard vil som formand bruge sig selv og sine egne erfaringer. Copyright Henrik Frydkjær

”Jeg mistede synet gradvist, frem til jeg var omkring de 20 år. Så jeg kender rigtig meget til oplevelsen af at miste synet uden helt at lægge mærke til det i hverdagen. Pludselig en dag var det der bare ikke mere. Mange med synshandicap kan nikke genkendende til den oplevelse og de følelser, der opstår."

Han prøvede at klare sig på tilstandens præmisser, indgå i fællesskaber, tage en uddannelse – bare klare sig.

"Det er målet for mange med synshandicap, og det var også mit mål. Jeg havde også travlt med at lægge afstand til synshandicappet og havde ikke behov for at bruge al min tid med andre med synshandicap. I 20’erne indså jeg så, at jeg manglede et eller andet."

Han manglede simpelthen andre med synshandicap. Et sted, hvor han ikke skulle forklare sig, men bare kunne være. Nogle andre, som forstod, hvad der var på spil, når man ikke kan se. Det gælder i forhold til uddannelse, finde en kæreste, praktiske ting som at vaske tøj, lave mad – klare sig, fortæller Ask Abildgaard, der var medlem af Dansk Blindesamfunds Ungdom, men aldrig rigtig havde brugt medlemskabet til noget.

”Mine forældre havde meldt mig ind. De kunne nok se et behov hos mig, som jeg ikke helt selv kunne se. De havde også oplevet, hvad det gav mig at være blandt ligestillede på Refsnæs, da jeg var barn. Men i teenageårene prøvede jeg bare at være en del af mængden. Det er en illusion at tro, at man kan være en del af mængden med et synshandicap. Men jeg opsøgte et fælleskab i Dansk Blindesamfunds Ungdom og sad pludselig ved et landsmøde og faldt på plads. Det var rigtig spændende at være en del af blindebevægelsen og arbejde for sagen, og det har interesseret mig lige siden”, siger Ask Abildgaard.

Sin egen på posten

Netop historier som hans egen skal være med til at skabe indsigt hos beslutningstagere og rette fokus mod behovet for bedre rehabiliteringsmuligheder.

”Mennesker, der mister synet, skal kunne få den rette hjælp og støtte. Det er mit pejlemærke politisk. Jeg synes, vi står et godt sted som organisation, og jeg glæder mig til at bygge på resultaterne. Så glæder jeg mig også til at komme ud til medlemmerne. Lytte til deres udfordringer, tage dem med hjem og arbejde med dem. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg ved, hvad der foregår i alle dele af landet, men det er også en prioritet for mig, at vi får udviklet vores lokale aktiviteter. Det er kernen – at mennesker med synhandicap møder andre med synshandicap i deres lokalområder”, siger Ask Abildgaard, der også ser en stor styrke i et stærkt og velfungerende forretningsudvalg.

”Vi arbejder godt sammen, og jeg oplever, at forretningsudvalget fungerer som et hold. Vi har mange forskellige kompetencer og kan mange forskellige ting, hvilket er en styrke. Jeg har store forventninger til det, vi kan løfte og lande sammen”, siger Ask Abildgaard, der er meget bevidst om de store sko, han skal fylde ud på formandsposten efter Thorkild Olesen.

”Jeg har lært meget af Thorkild, men jeg er ikke en lun vestjyde. Jeg er en dreng fra Brønshøj, og jeg skal bruge mig selv og være mig selv. Det er sådan, jeg tror, jeg bliver en god formand”, fastslår Ask Abildgaard.