Min konsulent giver mig et aktivt liv

Tina, der er konsulent i Dansk Blindesamfund, støtter og rådgiver Hanne til et selvstændigt liv som nyblind og skaber kontakt til sociale fællesskaber med andre synshandicappede i lokalområdet.

Konsulent Tina og Hanne giver hånd i døren. Tina har førerhund i bøjle
Copyright Tom Mckenzie

Smilet er stort, da Hanne åbner døren for Tina Jellesen, der er konsulent i Dansk Blindesamfund. Hun har glædet sig til at få besøg af Tina. Det er nemlig ikke første gang, de møder hinanden, da Tina er kommet fast i hjemmet, siden Hanne mistede størstedelen af sit syn for fire år siden til våd AMD og en blodprop i højre øje. Derfor går snakken også, så snart Tina træder inden for døren.

”Det er altid glædeligt at få besøg af Tina. Hun kommer med et stort smil og spreder godt humør. Da jeg mistede synet, gik mit liv i stå, men så kom Tina heldigvis og gav mit et kærligt skub til at genoptage min hverdag. Det er jeg meget taknemmelig for”, siger 82-årige Hanne Tietgen Eriksen.

Fortsætte sin hverdag

I dag skal Tina blandt andet hjælpe Hanne med at forny hendes ledsagerkort, som giver mulighed for at medbringe en ledsager til kulturelle arrangementer. Det var faktisk noget af det første, Tina hjalp Hanne med at anskaffe, så hun kunne fortsætte med sine fritidsinteresser. At gå i teatret og til koncerter.

Portræt af smilende Hanne på 82 år ved spisebord
Copyright Tom Mckenzie

”Det er en stor omvæltning at miste synet. Ens hverdag ændrer sig markant, og man skal lære en masse forfra. At putte smør på brødet, tandpasta på tandbørsten og færdes selvstændigt ude. På det første møde lytter jeg meget til borgerens liv og får sporet mig ind på, hvad borgeren har brug for hjælp til. Hvad har borgeren kunnet tidligere, som er en udfordring nu, hvor synet svigter”, siger Tina Jellesen, der har været konsulent i Dansk Blindesamfund i 12 år.

”Det er min fornemmeste opgave at støtte, rådgive og vejlede borgere, der har mistet synet helt eller delvist. Vigtigst af alt giver jeg nyblinde håb om en lysere fremtid og viser, at livet ikke er slut, selvom synet svigter”, forklarer Tina, mens hendes førerhund har lagt sig godt til rette ved hendes fødder.

Hjemmebesøg efter synstab

Kort tid efter Hanne kom hjem fra sygehuset i 2018, hvor hun havde mistet en stor del af synet, rykkede Tina ud på hjemmebesøg for at støtte, rådgive og lytte til Hannes situation. Hun giver sig altid god tid til at lytte til de frustrationer og bekymringer, et synshandicap kan føre med sig.  

”Det var en stor støtte, at Tina kom og præsenterede mig for mine mange muligheder som nyblind. Hun sørgede for, at jeg kom på nyblindekursus og mødte andre med synshandicap. Hun hjalp også med ansøgning af en Daisy-afspiller til lydbøger. Det har jeg været enormt glad for, da jeg ikke længere kan læse bøger”, forklarer Hanne. 

Konsulent Tina og Hanne sidder i sofaen og kigger i kursuskataloget
Copyright Tom Mckenzie

Det var faktisk også Tina, der i sin tid inspirerede Hanne til at gribe den hvide stok og få undervisning i trygt at færdes på egen hånd.

”Når Tina kommer, færdes hun frit med sin førerhund og den hvide stok. Det er så imponerende og gav mig mod på selv at komme i gang med stokken. Tina sørgede for, at der kom en mobilityinstruktør og underviste mig i teknikker til at færdes sikkert udenfor. Det har givet mig en stor frihed og tryghed”, siger Hanne, der går tur hver dag. Både på egen hånd og med den ledsager, Tina har ansøgt til Hanne.

Se videoen hvor konsulent Tina besøger Hanne for at hjælpe hende i hverdagen som nyblind og skabe kontakt til sociale fællesskaber med andre ligestillede.

Rollemodel med tips og tricks

Det glæder Tina, at hun kan inspirere og vise blinde og svagsynede, at livet ikke er slut, selvom synet forsvinder. At der er mulighed for at fortsætte livet og de daglige gøremål - det kræver bare den rette hjælp og støtte.

Konsulent Tina og Hanne sidder over for hinanden ved spisebord. Førerhunden Sammy ligger under bordet
Copyright Tom Mckenzie

”Alle Dansk Blindesamfunds konsulenter er synshandicappede, så borgerne kan spejle sig i os og se, at man kan en helt masse som blind. Jeg er ikke uddannet socialrådgiver, men er uddannet i mit eget liv som synshandicappet og trækker på egne erfaringer”, fortæller Tina, der er født blind. Hun har derfor mange års erfaring med at begå sig uden syn og deler ivrigt ud af sine tips og tricks fra hverdagen. Det er for eksempel sortering af vasketøj, færdsel med den hvide stok samt skelne mælk og juice fra hinanden. Det har Hanne med glæde draget nytte af. 

Udfylder ansøgninger og sørger for det praktiske

”Hvis der er noget, jeg er i tvivl om, ringer jeg til Tina. Hun er altid sød og behjælpelig. Hun ved altid, hvad jeg skal gøre, hvis hjælpemidlerne driller, og så har hun lært mig at stege frikadeller på panden uden synet”, griner Hanne, der har fået bevilget forskellige hjælpemidler til køkkenet, så hun kan fortsætte med at lave mad. Hun har fået en talende vægt, en særlig kniv, der sørger for lige tykke skiver brød og afmærket hendes ovn, så hun kan indstille graderne.

Tina arbejder på computer ved spisebord. Førerhunden Sammy ligger i en kurv ved siden af
Copyright Tom Mckenzie

”Det er Tina, der udfylder ansøgninger, sørger for alt det praktiske og kontakten til kommunen. Det er en stor hjælp, at jeg ikke selv skal døje med at finde kontaktoplysninger. Det betyder, at jeg har fået mange nyttige hjælpemidler til at fortsætte min vante dagligdag”, siger Hanne, der sammen med Tina studerer kursuskataloget fra Dansk Blindesamfund. Tina lader fingrene glide over de ophøjede prikker, mens hun læser højt af kurserne i Dansk Blindesamfund. Hanne har allerede deltaget i et stort udvalg af kurserne på Fuglsangcentret, blandt andet kurserne "Når synet svigter", nyblindekursus og kursus i punktskrift.

Tina har også introduceret Hanne for Fynetterne, som er en netværksgruppe for kvinder med synshandicap på Fyn. Herigennem har Hanne fået et fællesskab i sit lokalområde med andre, der har et synshandicap. 

Hjælp til selvhjælp

For Tina er det fantastisk at se den udvikling, borgerne gennemgår, når de får den rette støtte til at håndtere deres nye situation med svigtende syn.

”Til det første møde er borgeren ofte sårbar og modløs, hvilket er helt naturligt, når der er sket så stor en forandring i personens liv. Men efterhånden, som der sættes hjælpeforanstaltninger i værk, bliver borgeren mere i stand til at klare sig selv. Det er målet, at borgeren kan leve det liv, de ønsker. Det er så livsbekræftende at se den udvikling”, fortæller Tina, der er glad for, at Hanne er kommet godt videre efter synstabet og ser positivt på fremtiden.

Konsulent Tina og Hanne sidder i sofaen og griner begge to
Copyright Tom Mckenzie

Hun understreger dog, at en stor del af æren skal tilskrives Hanne selv, der er fast besluttet på, at hendes liv ikke skal ændres, selvom hun har fået et synshandicap.

”Det er naturligvis Hannes beslutning, hvad der skal ske i hendes eget liv, og hvilke af de muligheder, jeg præsenterer hende for, som hun vil gøre brug af. Det er hendes drivkraft, livsmod og vilje, der er årsag til, at hun er nået så langt. Jeg giver hende bare et lille skub i den rigtige retning”, forklarer Tina.

Hanne sætter dog stor pris på Tinas hjælp og støtte. Tina greb Hanne i en svær tid og gav hende mod på at fortsætte livet på en ny måde.  

”Tina har gjort, at jeg stadig er glad og ikke føler, jeg har et synshandicap. Takket være hende kan jeg holde gang i min hverdag. Det er en tryghed, at jeg altid kan række ud til Tina, hvis jeg har spørgsmål eller brug for et lyttende øre”, smiler Hanne.  

Konsulentordningen støtter og rådgiver, når synet svigter

Dansk Blindesamfunds konsulenter hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer. Vigtigst af alt giver konsulenterne nyblinde håb om en lysere fremtid og viser, at livet ikke er slut, selvom synet svigter.

Læs mere om, hvordan konsulentordningen kan hjælpe dig og find din lokale konsulent