Træning i faldteknik forebygger alvorlige skader

Frygter du at miste balancen og falde, så læs med og få fif fra blinde og svagsynede på kursus i faldteknik.

90-årige Karen falder bagover på en skumgummimadras med strakte arme pegende opad
Copyright Henrik Frydkjær

77-årige Birger sætter sig på knæ, folder sine hænder foran panden og falder forover. Det giver et smæld, men han lander blødt på den røde skumgummimåtte. Han øver at falde sikkert. Vi befinder os på seniorcentret Bakkegården i Bagsværd, hvor medlemmer i Dansk Blindesamfund får gode råd til at træne balancen og tips til den bedste måde at falde, hvis uheldet er ude.

Fald kan føre til ensomhed

Fald er forbundet med mange omkostninger – både for den enkelte og for samfundet. Når ældre falder, kan det få stor betydning for deres liv. Både på grund af skaderne og frygten for at falde igen, der kan føre til inaktivitet. Men heldigvis er der mulighed for at forebygge alvorlige faldulykker.

Det er Mathias Krabholm, der udbreder kendskabet til faldteknikker. Han er faldekspert og mangeårig judokæmper, hvor fald er et fast element, som han trækker på, når han underviser i kurset ”I Bedste Fald.”

Ældre mandlig deltager får hjælp af undervise til at krydse armene foran hovedet
Copyright Henrik Frydkjær

”At træne i faldteknik kan lyde voldsomt, men det foregår i trygge omgivelser. Træningen handler i høj grad om balancetræning, styrketræning og nogle enkle faldteknikker, så man undgår at brække arme, skuldre, fødder eller slå hovedet”, fortæller Mathias Krabholm.

Balance udfordret

Mathias håber at minimere deltagernes frygt for fremtidige faldulykker og samtidig styrke tilliden til dem selv og egne kompetencer.

Så mange ældre falder

Fald er den mest almindelige form for ulykke blandt ældre mennesker. Det skyldes en svækkelse af kroppen samt nedsat balanceevne. At falde går ikke kun ud over det fysiske helbred, men kan også have store psykiske og sociale følger.

Hvert år falder mindst 110.000 danskere og kommer til skade. Hver tredje ældre over 65 år falder en gang om året. Det samme gælder for hver anden over 80 år. I Danmark er der 750 dødsfald hvert år på grund af faldulykker. Hvert år er faldulykker årsag til, at 460 mennesker må gå på førtidspension.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Syddansk Universitet, 2016.

”Det handler om at få den enkelte til at blive modigere og genfinde troen på sine egne kropslige kompetencer”, siger Mathias, der begynder med at invitere deltagerne ud på de bløde måtter i en rundkreds for at lave balanceøvelser. Først senere skal deltagerne falde fra siddende og stående position.

”Det er godt, at vi får gode råd og øvelser til at styrke balanceevnen, for vores handicap er medvirkende til, at vi går langsommere, hvilket går ud over balanceevnen”, siger Birger Juel Folkenberg Hey, der er konsulent i Dansk Blindesamfunds kreds i Storkøbenhavn Nord.

”Vi ved, at et af de bedste værktøjer til at undgå fald er at bruge benene aktivt. For nogle vil det betyde, at man skal stå på et ben, mens man børster tænder, og for andre er det en gåtur. Hver gang I bruger benene, mindskes sandsynligheden for at falde”, understreger Mathias, der instruerer deltagerne i at dreje hovedet fra side til side for at aktivere fimrehårene i ørerne. Deltagerne skal også lave 8-taller med hofterne for skiftevis at flytte vægten fra den ene fod til den anden.

Overrevet ledbånd

”Når jeg kigger rundt på jeres måde at stå på, kan jeg se, at I har god afstand mellem fødderne, hvilket betyder, at I har lettere ved at placere vægten på begge fødder. Mange ældre begynder at slæbe fødderne hen ad jorden for at bevare følelsen af kontakt og balance, når de går, selvom det ikke er hensigtsmæssigt. Hver gang de løfter fødderne, trænes balancen, og de træder over de fliser og kantsten, de ellers ville snuble over”, siger Mathias, der udfordrer deltagerne til at træde over en bambuspind.  Først ligger pinden stille, og bagefter bevæges den fra side til side.

Underviser instruerer medhjælper der sidder på gulvet med strakte arme og bøjer hovedet ned
Copyright Henrik Frydkjær

90-årige Karen deltager, fordi hun er faldet tre gange, og sidste gang kom hun slemt til skade og rev et ledbånd over i skulderen. Det hæmmede hende i lang tid, men nu har hun fået skulderen trænet op igen. Derfor var hun slet ikke i tvivl om, at hun skulle tilmelde sig, da hun så opslaget for kurset.

”Jeg håber at få nogle gode råd med hjem, så jeg føler mig mere sikker på benene og ikke skal være bange for at falde. Og hvis det sker, har jeg forhåbentlig fået nogle værktøjer, som jeg kan trække på”, siger Karen, der har dårligt syn på grund af tør AMD.

Det gode fald

Mathias har både fokus på, hvad man skal undgå i faldet og den mest hensigtsmæssige måde at falde på.

”Man skal sørge for at afbøde faldet ved at søge nedad, så tyngdepunktet sænkes, og faldet bredes ud over et større areal. Man skal helst undgå at falde stift. Rent instinktivt vil man tage fra med en arm, hvilket man bør undgå, da det er en stor belastning på en lille flade”, forklarer Mathias og demonstrerer, hvordan deltagerne bør falde baglæns. Han krummer ryggen, så han nærmest falder som en banan med strakte arme langs siden.

To mandlige medlemmer sidder på knæ på en skummåtte, mens underviseren demonstrerer, hvordan de skal gøre
Copyright Henrik Frydkjær

”Hvis du falder bagover, skal du huske at beskytte hovedet ved at bøje hagen ned i brystet og kig mod navlen. I skal faktisk forestille jer, at I kan have en 500-kroneseddel siddende under hagen”, fortæller Mathias og understreger, at kroppen er god til at huske, hvad den skal gøre næste gang for ikke at slå sig. Men det kræver, at man træner faldet.

På sikker grund

Til at begynde med træner deltagerne øvelsen fra liggende position, dernæst siddende og til allersidst stående på en ekstra blød madras. Karen observerer først de andre deltagere, inden hun melder sig. Hun stiller sig med ryggen til madrassen, tager en dyb indånding og lader sig falde bagover.

”Det var ikke så slemt, det gjorde overhovedet ikke ondt”, smiler Karen og roses for sin flotte krumning i ryggen. Hun er glad for, at hun har deltaget i kurset, for det har givet hende nye teknikker til at færdes mere frit.

Portræt af smilende Karen
Copyright Henrik Frydkjær

”Jeg har fået en masse tips til at styrke min balance og viden om, hvordan jeg beskytter mig bedst, hvis uheldet er ude. Dermed kan jeg bevæge mig mere sikkert og frit”, siger Karen.

For Mathias er det er privilegium at bidrage til mere tryghed i hverdagen for Dansk Blindesamfunds medlemmer.

”Hvis vi kan rykke nogle fra at frygte at falde til at være mere sikre på benene og samtidig styrke deres faldkompetencer, så forebygger vi faldulykker på langt sigt. Det betyder, at medlemmerne går fra at være isolerede til at leve et mere aktivt liv. De opdager, at de har overvundet sig selv og rent faktisk kan. Det vokser ind i andre arenaer og giver mod og succesoplevelser”, fortæller Mathias. 

Sådan undgår du faldulykker om vinteren

Hvert år, når sneen falder, og frosten kommer, er glatte veje og fortove ofte årsag til forstuvede håndled samt brækkede ankler og arme. Men med ganske få huskeregler minimerer du risikoen for at komme til skade. Derfor har Mathias Krabholm samlet fem gode råd til at undgå faldulykker.

  •  Kom ned på forfoden først i stedet for hælen. Herved bruger du forfod og tæer til at gribe fast om underlaget og gøre dine skridt mere stabile. Hold vægten på den fod, du ikke går frem med og undgå at trippe eller slæbe fødderne, da det øger risikoen for at falde.
  • Beskyt hovedet, når du falder. Hvis du falder bagover, skal du trække hagen mod brystet og kigge mod navlen.
  • Er du ved at falde, så søg nedad ved at bøje i knæene, så du kommer ned at sidde i stedet for at falde stift. Er kroppen stiv, vil faldet blive mere voldsomt.
  • Gør faldet til en rullende bevægelse og stræk faldet ud over længst mulig tid, så det ikke er et brat fald. Krum ryggen som en banan.
  • Fordel kroppens vægt og brug så stor en overflade af kroppen som muligt. Hvis du tager fra med en arm, er der større risiko for at komme til skade. Hvis du bøjer armen en smule, vil belastningen ikke være lige så stor. Mathias Krabholm er faldekspert og mangeårig judokæmper, hvor faldteknikker er helt essentielt for at undgå skader. Han driver den socialøkonomiske virksomhed ”I Bedste Fald”, hvor han blandt andet rådgiver Dansk Blindesamfunds medlemmer til at falde sikkert.