Uveitis (regnbue- og årehindebetændelse)

Uveitis er en fællesbetegnelse for betændelsestilstande i øjets regnbuehinde og årehinde. Ubehandlet kan uveitis give svære komplikationer, der kan føre til et varigt synstab eller blindhed.

Hvad er uveitis?

Uveitis dækker over en gruppe af sygdomme med det fællestræk, at der er betændelse i øjets indre. Faktisk findes der omkring 40 forskellige undertyper af uveitis, og der kommer flere til, jo dygtigere øjenlæger bliver til at undersøge og stille forskellige diagnoser.

Betændelsen kan sidde i forskellige dele af øjet. Hos de fleste rammer betændelsen kun øjets forreste del, i området omkring den farvede regnbuehinde, hvilket kommer til udtryk som regnbuehindebetændelse. Hvis betændelsen derimod sidder i øjets årehinde bagtil i øjet, karakteriseres det som årehindebetændelse.   

Betændelse i øjet er udtryk for, at kroppens immunforsvar er blevet aktivt i øjets indre. Det kan der være mange forskelligartede årsager til. Det kan for eksempel skyldes inflammation et andet sted i kroppen eller infektion. Gigtsygdomme og bindevævssygdomme øger også risikoen for regnbuehindebetændelse. I mange tilfælde kan man dog ikke påvise en tilgrundliggende årsag trods grundige undersøgelser. Det gør det udfordrende at finde og behandle årsagen til betændelsen.

Symptomer

Regnbuehindebetændelse kommer oftest til udtryk ved smerter, lysfølsomhed, rødme i øjet og sløret syn. I nogle tilfælde, for eksempel ved børnegigt, er der kun få eller ingen symptomer, og øjet er normalt at se på.

Årehindebetændelse kan komme til udtryk på mange måder. Nogen bemærker det slet ikke, mens andre kan opleve lysfænomener eller sløret syn, fordi betændelsen påvirker nethindens evne til at opfatte lys. Andre kan også opleve sorte pletter i synsfeltet, der ligner små fluer, når de flytter blikket.  

Ved kronisk regnbue- og årehindebetændelse er der risiko for udvikling af følgevirkninger som grå stær, grøn stær, hævelse i nethinden, karnydannelse og arvævsdannelse, der kan skade synet permanent.

Behandling

Behandlingen af uveitis afhænger af årsagen til sygdommen. Hvis betændelsestilstanden skyldes en infektion, vil behandlingen typisk bestå af antibiotika, som bekæmper årsagen til betændelsen.

Hvis betændelsen derimod skyldes en fejlreaktion i kroppens eget immunforsvar, som angriber kroppens eget væv, kan det behandles med forskellige former for immundæmpende medicin. I langt de fleste tilfælde behandles betændelsesreaktionen med binyrebarkhormon i form af øjendråber, der kan suppleres med tabletter eller indsprøjtninger omkring øjet eller i øjet. Ofte starter man med at tage dråberne mange gange om dagen for at dæmpe betændelsen effektivt. Derefter bliver dråberne trappet ned. Man skal dog være opmærksom på, at binyrebarkhormon kan give forhøjet tryk i øjet og øge risikoen for at udvikle grøn stær, så du skal jævnligt have målt øjentrykket under behandling.

Regnbuehindebetændelse vil typisk falde til ro efter et par ugers behandling, men har også tendens til at komme igen. Hos nogle kan regnbuehindebetændelsen blive kronisk og kan kun holdes i ro ved langvarig behandling. Årehindebetændelse har derimod typisk et kronisk forløb og kræver i mange tilfælde langvarig behandling med binyrebarkhormon eller anden immundæmpende medicin.

Hvem rammes af sygdommen?

Regnbuehinde- og årehindebetændelse kan optræde i alle aldre, da det afhænger af den specifikke undertype. Der er for eksempel nogle typer af uveitis, der kan ses hos børn, typisk i forbindelse med børneleddegigt. Andre typer af uveitis forekommer oftest hos yngre voksne, mens personer i 50-årsalderen også kan udvikle uveitis.

Det skønnes, at uveitis er årsag til 10 procent af alle nye tilfælde af blindhed i den vestlige verden, og uveitis er dermed den tredje hyppigste årsag til blindhed, som kan forebygges.  

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.