11 ting du skal vide, når du mister synet

Uanset om du bliver blind på et splitsekund ved en ulykke, eller dit syn langsomt forsvinder på grund af sygdom, så vil et alvorligt synstab altid være en krise, hvor du både bliver vred og ulykkelig.

Alt er pludselig besværligt, hvis ikke helt umuligt. Der er dog hjælp at hente, og frem for alt må du aldrig isolere dig eller være alene med dit synshandicap. Dansk Blindesamfund kan holde dig i hånden hele vejen gennem krisen og gennem systemet, så du kommer ud på den anden side med de rette hjælpemidler og troen på, at livet kan være godt – også med et synshandicap. I denne guide får du de 11 vigtigste ting, du skal vide, når synet svigter.

1. Søg straks øjenlæge

Ved et akut synstab skal du indlægges på en øjenafdeling med det samme, hvor der er de bedste forudsætninger for at redde så meget af synet som muligt. 

Hospitalet kan kontakte ”Akuttjenesten” hos Instituttet for blinde og svagsynede, IBOS, som i løbet af ganske kort tid vil sikre, at du kommer til at tale med en psykolog og får den rette rådgivning i forhold til netop din situation og baggrunden for dit synstab. 

Udvikler dit synstab sig løbende og hen over tid, så bed din øjenlæge om at henvise dig til Dansk Blindesamfund, så du kan møde andre ligesindede og få hjælp til løbende at forstå og håndtere dit synstab. 

2. Erkend, at du er i krise

At miste synet sender de fleste mennesker i krise. Krisens omfang afhænger af, om du mister synet gradvist eller pludseligt, ligesom det har betydning, om man er ung, midaldrende eller ældre, når synstabet sætter ind. Men uanset alder eller årsag, så er det kritisk at miste synet. Man taber ikke kun evnen til at se, men også alt det, man bruger synet til; at køre bil, male, læse, nyde kunst og kultur, at gå på arbejde osv. Bare det at gå en tur kan i tiden lige efter et synstab være meget vanskeligt.

Det tager typisk 1-2 år at gennemleve en krise, og den kommer i forskellige faser. Det er meget individuelt, hvordan man som menneske oplever en krise, men mange benægter situationen, hvorefter man kan blive vred over, at synshandicappet har ramt, og herefter kommer som regel en stor sorg. Så begynder man at forhandle med sig selv, åbne op for mulighederne, forsøge at finde en vej, og det fører som regel til en form for accept. Processen er lang og langt fra lineær. Du kan blive kastet rundt mellem faserne. Se muligheder den ene dag for så at være ulykkelig den næste. Det er helt normalt. Du kan være flere år om at forholde dig til din nye situation med et alvorligt synstab. Men faktisk vil du resten af livet blive konfronteret med dit handicap, og følelsen af sorg, savn og vrede kan blive ved med at dukke op mange år efter dit synstab. Det nytter ikke at undertrykke følelserne. Du bliver nødt til at arbejde med dem for at komme videre. 

3. Bed om hjælp

Du kan ikke klare krisen alene. Bed om hjælp og lad være med at isolere dig. Det kan være, du har brug for samtaler med en psykolog eller anden terapeutisk behandling. I stedet for at spille stærk og forsøge at give din omverden indtryk af, at du selv klarer den, så ræk ud og vær ærlig. Når du er i krise og er kastet ud i en voldsom følelsesmæssig situation, så er det i orden at få professionel hjælp eller tale om din situation med mennesker, du har tillid til og holder af. Det kan imidlertid være svært at tale med sin ægtefælle eller nær familie, for de er jo også i sorg over dit synstab og kan have svært ved at se, hvordan fremtiden skal blive. Derfor har mange glæde af at tale med nogen udefra. 

4. Få hjemmebesøg af en konsulent

Når du lige har mistet synet, uanset om det er akut eller gradvist, så kan det være helt uoverskueligt at vente uger på hjælp fra kommunen. Derfor har Dansk Blindesamfund lokale konsulenter i hele landet, som rykker ud med kort varsel. Du behøver ikke at være medlem for at få besøg af en konsulent. Det er et tilbud til alle mennesker med et alvorligt synshandicap i Danmark. Konsulenterne fra Dansk Blindesamfund kan betragtes som både samtalepartnere, sjælesørgere og sagsbehandlere.

Udover konsulenterne er der også socialrådgivere tilknyttet ordningen, som sammen med konsulenterne hjælper med at sikre dine rettigheder, og som kan være bisidder ved møder i kommunen.

5. Få hjælp fra kommunen

Hvis du bor alene, kan det være nødvendigt med en visitation fra hjemmeplejen, så du kan få hjælp til personlig pleje, rengøring og hjælp ved måltiderne. 

Der er også en række kompenserende ydelser til blinde og en række hjælpemidler, du kan have brug for, som du skal ansøge kommunen om at få. 

Så ring til kommunen og få en sagsbehandler tilknyttet, så du kan få den rette hjælp. Konsulenterne kan hjælpe dig både med ansøgninger, og de kan deltage i samtaler med kommunen og sikre, at du får den hjælp og de tilbud, du er berettiget til eller har brug for. 

6. Mød andre med synshandicap

Det er vigtigt at møde andre i samme situation som dig selv. Dansk Blindesamfund tilbyder kurser til nyblinde, hvor alle på holdet for nylig er blevet blinde eller stærkt svagsynede og dermed har fået et alvorligt synshandicap, som de skal leve med resten af livet. 

På kurset er der undervisning i praktiske færdigheder, men den psykiske bearbejdning af synshandicappet er også et vigtigt element. Der er samtalegrupper, hvor kursisterne kan sætte ord på deres synstab og spejle sig i hinandens historier.

7. Indret dit hjem efter dit synshandicap

Det sidste, du tænker på, når du bliver blind eller stærkt svagsynet, er nok, hvor sofaen skal stå, eller hvordan dit hjem er indrettet. Men de fleste bevarer en smule restsyn, og det kan være en hjælp at indrette sig efter det. Du er allerede under et stort følelsesmæssigt pres, så der er ingen grund til, at dit hjem er endnu en daglig udfordring. Få det på plads, så du kan komme trygt omkring i dit eget hjem.

Med en smule restsyn er der behov for stærke kontraster for at skelne ting fra hinanden. Det kan være kulørte glas og service, dækkeservietter og skærebrædder i farver, som gør det nemmere at navigere i køkkenet. For mange er det umuligt at lave mad i tiden efter et synstab, men du kan lære nye strategier og måder at arbejde i køkkenet på. 

8. Få de rigtige hjælpemidler

Udover den kendte hvide stok findes der et hav af hjælpemidler, som kan gøre livet med et synshandicap lettere. For mange med en synsrest kan noget så simpelt som den rette belysning være en god hjælp. En lille kuvertlampe, der kan lyse tallerkenen op kan være en hjælp ved måltidet, og med en luplampe kan lys og forstørrelse hjælpe dig på vej med læsning eller håndarbejde. Er du helt blind og uden restsyn, findes der mange taktile hjælpemidler, hvor du bruger følesansen. Der findes desuden et hav af hjælpemidler til hjemmet – talende køkkenvægte til bagning og madlavning samt akustisk vaterpas til håndværk i hjemmet. Livet fortsætter, og der er masser af muligheder for at indrette hjemmet smart i forhold til synshandicappet.

Har du eller dine pårørende brug for hjælpemidler, så kontakt Dansk Blindesamfunds konsulentordning. Vi kan hjælpe dig med ansøgninger til kommunen og kontakt til synscentralerne. Du kan også kontakte IBOS, Instituttet for Blinde og Svagsynede, der har en stor hjælpemiddeludstilling. Hjælpemiddeludstillingen giver råd og vejledning om synshjælpemidler. Man kan ringe eller maile, og hvis man vil se nærmere på hjælpemidlerne, kan man aftale tid for et besøg.

9. Lær at færdes udenfor

Det kan virke helt uoverskueligt at gå uden for døren og komme omkring kort tid efter, man har mistet synet. Men du kan jo ikke blive indenfor resten af livet, så det er en grænse, du skal overvinde. Du kan med fordel få undervisning af en mobility-instruktør i at færdes i dit eget område, så du lærer dine omgivelser godt at kende og nemmere kan komme omkring. Konsulenten i Dansk Blindesamfund kan hjælpe med at søge bevilling af undervisning til dig. Dansk Blindesamfund anbefaler, at man markerer sig med emblem eller en hvid stok, så omgivelserne bliver opmærksomme på at tage de nødvendige hensyn til synshandicappede.

For mange mennesker med synshandicap er en førerhund vejen til større frihed og selvstændighed i forhold til at komme omkring. For at være berettiget til førerhund skal synet være så dårligt, at man er praktisk blind, hvilket vil sige, at man ikke kan eller har vanskeligt ved at færdes på egen hånd. Du skal ansøge om førerhund gennem kommunen, og konsulenten fra Dansk Blindesamfund kan hjælpe dig med dette.

10. Husk dine pårørende

Det er pinefuldt at være pårørende til et menneske, der får et alvorligt synshandicap. Som pårørende kan man føle irritation, utålmodighed, skam og skyld. Når et menneske tæt på én mister synet, kan der også dukke både sorg og savn op hos den pårørende, fordi der nu er ting eller aktiviteter, man ikke kan nyde sammen, som man har gjort før. Som pårørende kan man også komme til at føle sig meget egoistisk, når man laver noget, som éns synshandicappede familiemedlem ikke kan være med til. Det hele er helt naturligt og en konsekvens af, at man er i en form for krise. 

Som pårørende skal du indstille dig på, at den nyblinde vil være meget afhængig af dig i starten. Vær tålmodig. Selv om det både er nemmere og hurtige, at du tager over, så lad være. Tilbyd din hjælp, men husk at det er synet og ikke forstanden, der er gået tabt. Tal sammen og tal med andre i samme situation og giv dig selv som pårørende plads til at reagere på forandringerne. Brug hinanden i den svære situation og hav overskud til hinandens udfordringer og reaktioner. Både den synshandicappede og den pårørende er i en helt ny situation, og det kræver tilvænning og accept at finde fodfæste i et liv uden synet.

11. Få et netværk

Efterhånden som du finder dine ben i et nyt liv uden synet, får du mere energi til aktiviteter. Du har allerede lært andre med synshandicap at kende på nyblindekursus eller måske gennem din lokale konsulent. Dansk Blindesamfund har lokale klubber med arrangementer, der tager højde for dit synshandicap. Her kan du møde andre med samme udfordringer som dig selv. Der er både gode samtaler og tips til hverdagen sammen med konkrete aktiviteter, der holder dig i gang og sikrer, at du kommer ud ad døren. Et godt netværk giver øget livskvalitet, og selv om det er svært og ekstra udfordrende at komme omkring eller være i humør til aktiviteter, når man for nylig har mistet synet, så er det netop et godt netværk, mødet med andre synshandicappede samt aktiviteter, som giver mening, og som giver energien og livsmodet tilbage.

Find din lokale konsulent

Konsulentordningen er gratis for alle med svigtende syn. Du behøver ikke at være medlem for at få hjælp fra konsulenterne. Vi har lokale konsulenter i hele landet, der rykker ud med kort varsel, så du hurtigt kan få støtte og rådgivning.