Etiopien

På trods af fremskridt i retning af at eliminere ekstrem fattigdom er Etiopien fortsat et af de fattigste lande i verden.

Baggrund

Etiopien ligger i det østlige Afrika. Det er et af de få lande på kontinentet, der aldrig blev koloniseret af europæere. Landet er en føderation af stater og har en samlet befolkning på ca. 110 millioner, hvoraf ca. 4,5 millioner bor i hovedstaden Addis Ababa. Civilsamfundet i Etiopien har i perioden 2009 til 2019 været underlagt en meget stram lovgivning, der har betydet, at organisationer, der arbejdede med menneskerettigheder, ikke har måttet modtage finansiel udenlandsk støtte af nogen særlig grad.

På trods af fremskridt i retning af at eliminere ekstrem fattigdom er Etiopien fortsat et af de fattigste lande i verden. I juni 2021 blev der afviklet et udsat parlamentsvalg, og den nye regering har siddet siden da. Perioden før og efter valget var præget af COVID-19-pandemien og senere en konflikt i den nordlige del af landet, hvor den nationale regering har været i væbnet konflikt med Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Konflikten er kommet i bølger og har også spredt sig til andre regioner i landet. På trods af konflikterne er mange etiopiere ikke påvirket af disse begivenheder, og især i hovedstaden Addis Ababa er folks hverdag knapt berørt.

Yngre kvinde med en skade på højre øje er på vej ud af et hus. Kvinden har vestligt tøj på, en t-shirt med print med en blå skjorte ud over, og huset er hjemmebygget af træstammer og klinet.

Samarbejdspartner

I Etiopien samarbejder Dansk Blindesamfund med Ethiopian National Association of the Blind (ENAB). ENAB blev etableret i 1960 og er dermed en af de ældste civilsamfundsorganisationer i Etiopien. ENAB var som andre organisationer underlagt den restriktive lovgivning for civilsamfundet fra 2009 til 2019. Siden restriktionerne ophørte har ENAB aktivt arbejdet for at fremme organisationens målsætning, som er et samfund med lige rettigheder for og inklusion af mennesker med synshandicap i Etiopien. ENAB har 17.000 medlemmer fordelt på 31 lokalafdelinger. I Etiopien er der specifikke regler for mennesker med synshandicap i forhold, til hvilke fag de må tage, både i grundskolen og på videregående uddannelser. Jura er en af de videregående uddannelser, som mennesker med synshandicap må studere. Derfor er 80-90% af ENAB’s medlemmer med en videregående uddannelse jurister.

Partnerskabet

Dansk Blindesamfunds partnerskab med ENAB startede i 2020 og har fokus på netop rettigheder for mennesker med synshandicap. Særligt arbejder vi på at styrke medlemmerne gennem rehabilitering. Vi arbejder også med politisk fortalervirksomhed, specifikt i forhold til adgang til uddannelse og beskæftigelse. Endelig arbejder vi sammen om at styrke kapaciteten i ENAB, både i hovedstaden og i de lokale kredse, så de kan støtte deres medlemmer og få en stærk organisation, der kan skubbe til myndighederne og skabe forandringer.