Internationalt udviklingsarbejde

I Dansk Blindesamfund har vi i over 30 år arbejdet internationalt i regi af Verdens Blindeunion og ikke mindst i direkte samarbejde med organisationer af synshandicappede i Afrika og Asien.

I Danmark arbejder vi for fuld inklusion af personer med synshandicap, og det gør vi også ude i verden.

Vores samarbejde med søsterorganisationer rundt om i verden er baseret på en tanke om solidaritet mellem mennesker med synshandicap og en fælles kamp for, at alle har adgang til lige rettigheder, som de er defineret i FN’s handicapkonvention. Formålet med arbejdet er ikke særbehandling eller velgørenhed – men et arbejde for synshandicappedes adgang til basale rettigheder.

Vores samarbejde med søsterorganisationer rundt om i verden er baseret på en tanke om solidaritet mellem mennesker med synshandicap og en fælles kamp for, at alle har adgang til lige rettigheder, som de er defineret i FN’s handicapkonvention.

Projektleder Abigail Holten står ved siden af en mand i lyseblå skjorte. De har begge en hvid stok i hånden. Abigail har desuden en pose i hånden med hvide stokke.
Projektleder i Dansk Blindesamfund Abigail Holten er på projektrejse og deler hvide stokke ud til lokale.