Gambia

Gambia er et af de fattigste lande i verden, men meget tyder på, at landet nu, efter en række vanskelige år, langsomt er i god udvikling.

Baggrund

Gambia er arealmæssigt det mindste land på det afrikanske kontinents fastland. Det ligger i Vestafrika, omkranset af Senegal, bortset fra den vestlige grænse, der udgøres af Atlanterhavet. Gambia har været selvstændigt siden 1965 og var i perioden 1994-2017 styret med hård hånd af præsidenten Yahya Jammeh, der blev væltet ved et demokratisk valg i 2016.

Samarbejdspartner

I Gambia samarbejder Dansk Blindesamfund med blindeorganisationen Gambia Organisation of the Visually Imparied (GOVI), der blev etableret i 1991, og som har 2.000 medlemmer fordelt over 10 lokalafdelinger. GOVI’s mål er forebyggelse af blindhed, rehabilitering af mennesker med synshandicap samt styrkelse af rettighederne til lige muligheder og fuld deltagelse på alle områder og på alle niveauer.

Partnerskabet

Dansk Blindesamfund har haft projektarbejde i Gambia siden 2019, og det udgør således én af vores nyeste indsatser. Partnerskabet har overordnet til formål at støtte GOVI til at blive en stærk og bæredygtig organisation, der med en aktiv medlemsskare i ryggen kan sikre konkrete resultater for blinde og svagsynede. Målet er især at styrke organisationen på lokalt niveau, hvor behovene er akutte. Herudover er fokus lagt på oplysningsarbejde og fortalervirksomhed i øget samarbejde med den øvrige handicapbevægelse i landet og lokalt særligt med henblik på at fremme inklusion af blinde og svagsynede i ”mainstream”-aktiviteter og -programmer.

En grupper medlemmer fra Gambias blindeorganisation sidder i skygge under et træ

Det overordnede mål for vores tidligere projekt var at etablere to nye lokalafdelinger, og at projektet støttede op om fem af GOVI’s i alt 10 afdelinger. Herudover omfattede projektet oplysningsarbejde og fortalervirksomhed nationalt, i øget samarbejde med paraplyorganisationen Gambia Federation of the Disabled, GFD, samt lokalt med henblik på at fremme inklusion af blinde og svagsynede i ”mainstream”-aktiviteter og -programmer. Hertil kommer træning og rehabilitering af medlemmer. Et nyt projekt er i støbeskeen.