Laos

Krige og efterladte miner er årsag til, at Laos har et stigende antal mennesker med handicap.

Baggrund

Laos ligger mellem Vietnam, Thailand, Kina og Myanmar. Landet har ca. 6,7 millioner indbyggere, og man regner med, at der er mindst 60.000 blinde og svagsynede i Laos. Under Vietnamkrigen blev Laos også bombet af USA, og store landområder er stadig ikke ryddet for miner, hvilket forårsager, at antallet af mennesker med handicap fortsat stiger. Det Laotiske Folks Revolutionære Parti har styret landet siden 1975 og er stadig det eneste tilladte parti.

Medlemmer i Luang Prabang distriktet

Samarbejdspartner

I Laos arbejder Dansk Blindesamfund sammen med Lao Association of the Blind (LAB). Partnerskabet blev etableret i 2006, hvor organisationen også blev officielt registreret af landets myndigheder. LAB har i dag lidt over 2.600 medlemmer og har lokalafdelinger i fire af landets provinser. LAB’s vision er, at mennesker med synshandicap får et bedre liv baseret på gensidig respekt, adgang til lige rettigheder og lighed uden nogen form for diskrimination samt at blive accepteret af samfundet.

Partnerskab

Det nuværende projekt udgør et sidste projektsamarbejde mellem LAB og Dansk Blindesamfund forud for et endeligt exitprojekt. Projektet har til formål at styrke LAB’s lokalafdelinger organisatorisk med blandt andet intensiv ledertræning og udvikling af lokale strategiplaner samt at lave strategisk lokal oplysning og fortalervirksomhed.

Derudover skal der laves medlemsempowerment, hvor LAB vil afholde oplysende landsbymøder, udføre øjentest, identificere nye medlemmer og tilbyde målrettet rehabilitering. Denne del af projektet udbygges med etablering af selvhjælpsgrupper og indkomstgenererende grupper. Herudover vil der været et stærkt fokus på bæredygtighed gennem at binde de lokale aktiviteter sammen med eksisterende strukturer uden for LAB.