Nepal

Nepals forskelligartede terræn samt det barske vejr og den manglende infrastruktur gør livet til en udfordring for landets befolkning og ikke mindst de synshandicappede.

Baggrund

Nepal er et mindre land, der ligger i bjergkæden Himalaya, omkranset af Kina og Indien. Nepal har en forskelligartet topografi bestående af de højere bjerge, midterste bakker og de lavere sletter. Livet kan være en hård kamp for mennesker, der bor i bjergene, på grund af det vanskelige terræn, det barske vejr, ufrugtbare jorde og mangel på infrastruktur. Nepal har en befolkning på ca. 30 millioner, hvoraf ca. 1 million bor i hovedstaden Katmandu. Arbejdsløsheden er høj i landet, hvilket tilskynder til masseudvandring af unge, især af beskæftigelsesrelaterede, men også uddannelsesmæssige årsager.

Efter fredsaftalen i 2006 og afskaffelsen af monarkiet er Nepal blevet udråbt som føderal republik. I 2015 blev der vedtaget en ny forfatning med bestemmelser for tre regeringsniveauer; lokalt, provins og nationalt. I bund og grund har denne ændring til formål at bringe regeringen og administrationen tættere på befolkningen og fremme et større engagement med dens borgere. På trods af at den nye forfatning blev vedtaget i 2015, er strukturerne stadig ved at blive konsolideret.

Medlemmer af NAB i Narayan. To mænd sidder med den hvide stok og en tredje mand med solbriller.
Medlemmer af NAB i Narayan. To mænd sidder med den hvide stok og en tredje mand med solbriller.

Samarbejdspartner

I Nepal samarbejder Dansk Blindesamfund med Nepal Association of the Blind (NAB). NAB blev etableret i 1993 og er en uafhængig, non profit-orienteret organisation. NAB’s hovedformål er at fremme og beskytte rettigheder og interesser for mennesker med synshandicap. Dette gøres hovedsageligt gennem fortalervirksomhed. NAB har ca. 3.000 medlemmer i 57 distrikter, fordelt over 7 provinser.

Partnerskabet

Samarbejdet mellem Dansk Blindesamfund og NAB begyndte i 2020, og vores projekt fokuserer overordnet på at fremme adgang til rettigheder for mennesker med synshandicap via en styrkelse af den organisatoriske kapacitet hos NAB og deres lokalafdelinger. Desuden fokuserer det på fortalervirksomhed over for myndighederne, lokalt og nationalt.

Målet er, at inkluderende lovgivning vil blive implementeret i de nye kommuner og provinser. Endelig er et fokusområde at støtte mennesker med synshandicap til at blive mere selvstændige og dermed få adgang til arbejdsmarkedet.