Sierra Leone

Sierra Leone er blandt de mindst udviklede lande i verden på grund af sin ustabile socioøkonomiske og konfliktplagede historie.

Baggrund

Sierra Leone ligger ud til Atlanterhavet i Vestafrika og har en befolkning på omtrent 8,4 millioner mennesker. Landet er blandt de mindst udviklede lande i verden på grund af dets ustabile socioøkonomiske historie, dikteret af mange års borgerkrig samt periodiske udfordringer som kolera, ebola og COVID-19. Både i Sierra Leone og nabolandet Liberia er der en større forekomst af personer med synshandicap end i Danmark. Det skyldes primært et svagt sundhedsvæsen både i forebyggelse og behandling af sygdomme samt i forhold til øjenskader fra borgerkrigen.

Samarbejdspartner

I Sierra Leone samarbejder vi med Sierra Leone Association of the Blind (SLAB). SLAB er en national organisation med medlemmer spredt over hele landet. Organisationen blev grundlagt i 1976, primært af en gruppe af svagsynede studerende og lærere. SLAB’s formål er at kæmpe for lige rettigheder for mennesker med synshandicap. I dag anslås det, at SLAB har omkring 2.400 medlemmer i 10 ud af i alt 16 distrikter i landet. Generelt er medlemmerne stærkt organiserede og aktive på trods af, at organisationen ikke har mange økonomiske ressourcer. SLAB har siden sin begyndelse opnået en række forandringer i samfundet til fordel for blinde og svagsynede, både på lokalt og nationalt niveau. Organisationen har blandt andet etableret et hovedkontor og læringscenter for medlemmer i hovedstaden Freetown. Siden 2019 har en kvinde med synshandicap været præsident for SLAB.

Partnerskabet

Samarbejdet med SLAB startede i 1990’erne med sporadiske fælles aktiviteter, men siden 2018 har vi haft et reelt partnerskab. Vores nuværende projekt med SLAB har det overordnede formål at konsolidere SLAB som talerør for blinde og svagsynede i Sierra Leone på baggrund af en styrket og aktiv medlemsbase. Projektet støtter 16 lokalafdelinger i 16 ’chiefdoms’, som er den mindste administrative enhed i landet. Det politiske arbejde fokuserer nationalt på implementering af lovgivning relateret til adgang til beskæftigelse og sundhedssystemet, inklusive gratis medicin, og drager nytte af såvel politisk momentum, et øget samarbejde med handicapbevægelsen i Sierra Leone og et engagement af potentielle arbejdsgivere. SLAB-medlemmer vil ligeledes blive styrket gennem rehabiliteringstræning, som også vil bidrage til styrkelse af organisationen.