Verdens Blindeunion

Dansk Blindesamfund og vores partnerorganisationer er medlemmer af Verdens Blindeunion, et netværk for blindeorganisationer over hele verden.

Verdens Blindeunion (World Blind Union) er den globale organisation, der repræsenterer de anslåede 253 millioner personer med synshandicap på verdensplan. Medlemmerne udgøres af organisationer af og for blinde i 190 lande samt internationale organisationer, der arbejder inden for synsområdet. Verdens Blindeunions arbejde bidrager til at øge fælles koordinering, læring og erfaringsudveksling i kampen for lige rettigheder.

I Verdens Blindeunion deltager Dansk Blindesamfund blandt andet i ’udviklingskomitéen’, som arbejder på en organisatorisk styrkelse af blindeorganisationer, også i det globale Syd.