Udvalg vedrørende fritid og kultur

Udvalget vedrørende fritid og kultur arbejder blandt andet med kulturtilbud, folkeoplysning og fritidsaktiviteter som sport og motion. Det seneste år har der blandt andet været fokus på at få punktskrift anerkendt som officielt skriftsprog, deltagelse i kulturlivet, Nota og lokale lydaviser.

Udvalget arbejder mere specifikt inden for følgende områder:

Det kulturpolitiske område

  • Blinde og svagsynedes muligheder for at benytte samfundets kulturtilbud.
  • Blinde og svagsynedes kultu­relle aktiviteter.
  • Blinde og svagsynedes adgang til information på tilgængelige medier og samarbejdet med materialeproducenterne, herunder Nota

Folkeoplysning

  • Blinde og svagsynedes muligheder for deltagelse i almene folkeoplysende aktiviteter samt folkeoplysende aktiviteter specielt tilrettelagt for blinde og svagsynede.

Fritid 

  • Blinde og svagsynedes muligheder for en aktiv fritid, herunder udnyttelse af egne interesser under ferie med indhold og i forbindelse med rekreative fritidstilbud.
  • Den generelle udvikling på blindeidrættens område samt andre idræts– og motionsmuligheder for blinde og svagsynede til fremme af et sundt og aktivt liv.

Relevante love og regler

  • Kulturministeriets og Børne- Undervisningsministeriets lovgivning på folkeoplysningsområdet.

Kontakt udvalgsformand

Ønsker du at vide mere om arbejdet i Fritids- og Kulturpolitisk udvalg, er du velkommen til at kontakte udvalgsformand Karen Marie Pedersen