Udvalg vedrørende organisation

Udvalget vedrørende organisation arbejder blandt andet med de organisatoriske rammer omkring foreningens arbejde. Det seneste år har der blandt andet været fokus på frivilligpolitik, initiativer i forhold til specifikke diagnoser, hjemmeside og medlemskommunikation.

Udvalget arbejder mere specifikt inden for følgende områder:

Organisation

  • De organisatoriske rammer omkring foreningens arbejde i form af vedtægter og andre regulerende bestemmelser.
  • Konsulentordningen og Synslinjen.
  • Tillidsmandsuddannelser og -kurser. Øvrige stående udvalg inddrages ved relevante drøftelser herom.
  • Samarbejdsrelationer med nationale og internationale organer (nordisk, europæisk og globalt niveau).
  • Mangfoldighedspolitik i Dansk Blindesamfund.

Kommunikation

  • Ekstern kommunikation.
  • Intern kommunikation og medlemskommunikation.

Relevante love og regler

  • Dansk Blindesamfunds vedtægter, retningslinjer og regulativer.

Kontakt udvalgsformand

Ønsker du at vide mere om arbejdet i organisationspolitisk udvalg, er du velkommen til at kontakte udvalgsformand Lotte Tobiasen