Udvalg vedrørende tilgængelighed og hjælpemidler

Udvalget vedrørende tilgængelighed og hjælpemidler arbejder blandt andet med den generelle udvikling af hjælpemidler, digital tilgængelighed, fysisk tilgængelighed som adgangsforhold og ledelinjer samt befordring. Det seneste år har der blandt andet været fokus på den fremtidige betjening af synshandicappede i forhold til hjælpemidler, digitaliseringsområdet, afmærkning af affaldsbeholdere samt tilgængeligheden til museerne.

Udvalget arbejder mere specifikt inden for følgende områder:

Hjælpemidler

 • Den generelle udvikling vedrørende forskning, udvikling og forsyning af hjælpemidler for blinde og svagsynede.

Tilgængelighed

 • Fysisk tilgængelighed, herunder bl.a. adgangsforhold og regulering af indendørs og udendørs færden i form af f.eks. ledelinjer, lydfyr og annoncering.
 • Forskning og udvikling inden for universelt design.
 • Digital tilgængelighed, herunder blandt andet til samfundsrettede offentlige og private selvbetjeningsløsninger, hjemmesider og app’s.
 • Digital tilgængelighed til hardware, fx touch-terminaler, betjeningspaneler og lignende, herunder hårde hvidevarer.
 • Politik om digital inklusion.

Befordring

 • Kollektiv og individuel befordring, befordringsmidlers indretning, rejseordninger og flextrafik, herunder handicapkørsel mv.

Relevante love og regler

 • Social- og Boligministeriets lovgivning om bebyggelse og bygningsreglement (Social- og Boligstyrelsen).
 • Trafikministeriets lovgivning om vejregler og fysisk tilgængelighed (Vejdirektoratet).
 • Trafikministeriets lovgivning om fleks- og handicapkørsel.
 • Erhvervsministeriets lovgivning om tilgængelighed til produkter og tjenester (Sikkerhedsstyrelsen).
 • Digitaliseringsministeriets lovgivning om digital inklusion (Digitaliseringsstyrelsen).

Reglerne på befordringsområdet er af hensyn til princippet om sektoransvar fordelt på en række forskellige ministerier og lovgivninger.

Kontakt udvalgsformand

Ønsker du at vide mere om arbejdet i Tilgængeligheds- og hjælpemiddelpolitisk udvalg, er du velkommen til at kontakte udvalgsformand Jørgen Bak