Der er brug for #handicapreformnu

Mennesker med handicap vil ikke blive glemt i valgkampen, sagde statsministeren, lige inden valget blev udskrevet og i talen ved Folketingets åbning.

”Jeg ser meget frem til, at Socialdemokratiet kommer på banen og sikrer en gennemgribende reform af handicapområdet. Ambitionerne var gode og store i forståelsespapiret, men det er skuffende, at den nuværende regering ikke har leveret på området,” siger landsformand Ask Abildgaard, Dansk Blindesamfund.

Men politikerne kan stadig nå at tage livtag med nutidens kludetæppe af tilfældige løsninger, som mange blinde og svagsynede farer vild i. Dansk Blindesamfund mener, at det er på høje tid, at man finder de gode løsninger og sikrer, at mennesker med et synshandicap får den rigtige og bedste hjælp og støtte, første gang de mødes af systemet

I mere end to år arbejdede den nuværende S-regering på en evaluering af det specialiserede socialområde, som skulle danne grundlag for omfattende og markante forandringer for hele handicapområdet i al almindelighed og for det enkelte menneske i særdeleshed. I maj blev evalueringen endelig offentliggjort, og resultatet var dybt skuffende. Udspillet og ambitionerne ændrede ikke grundlæggende ved vilkårene for blinde og svagsynede. Det er derfor bydende nødvendigt, at den kommende regering tager handicapområdet alvorligt og laver en handicapreform, som skaber en reel forskel for os med handicap.

Ask Abildgaard er ærgerlig over evalueringens resultater såvel som regeringens udspil. Dansk Blindesamfund tog del i arbejdet med evalueringen og påpegede, at kvaliteten i den støtte og rehabilitering, blinde og svagsynede får, svinger voldsomt fra kommune til kommune. Efter Dansk Blindesamfunds opfattelse tænker kommunerne mere i økonomi end i relevante synsfaglige tilbud, fordi det kun er vejledende, om man vil inddrage synsfaglig viden og rådgivning. 

“Alle 98 kommuner har ikke en højtspecialiseret viden om relevant rehabilitering til synshandicappede. Efter vores vurdering kan landets kommuner ikke have tilstrækkelig faglig ekspertise om så lille en handicapgruppe som blinde og svagsynede. Vi mener, at det på synsområdet vil være klogt at lade regionerne overtage udredning og visitering af borgere med et synshandicap. Og de skal forpligtes på nationale standarder, så vi som samfund sikrer, at blinde og svagsynede får relevant hjælp og støtte baseret på den bedste, højtspecialiserede viden”, siger Ask Abildgaard og fortsætter:

“Med evalueringen og den nuværende regerings skuffende udspil, som jo heller ikke kunne finde opbakning blandt de øvrige politiske partier, har man forpasset muligheden for at gribe fat om nældens rod, og det er nedslående. Vi ønsker en struktur, hvor de økonomiske incitamenter til at reducere i kvaliteten eller til at undlade at indhente synsfaglig viden i sagsbehandlingen minimeres. Vi ønsker en struktur, hvor det er et krav, at sager udredes i et synsfagligt miljø. Det kunne passende ske regionalt baseret på national viden”, siger Ask Abildgaard.

Derfor er der brug for #handicapreformnu