Medlemsmøde

Hvor meget eller lidt må man kunne se, hvis man ønsker at blive medlem af Dansk Blindesamfund? Det emne sætter vi fokus på på næste medlemsmøde. Debatten bliver sat i gang af landsformand Ask Løvbjerg Abildgaard.

Som grundlag for diskussionen er der udarbejdet et notat, du kan få tilsendt. Der vil undervejs blive serveret lidt mad og drikke. Til sidst vil jeg kort gennemgå emnerne på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

Pris: 50 kr.

Tilmelding senest den 26. februar til Helle Kaas Schmidt på tlf. 70 24 03 17 eller e-mail hks@blind.dk.

Helle Kaas Schmidt, kredsformand