Adressebog for DBS Kronjylland

DBS Kronjylland

Jens Peter Kristiansen

Kredsformand

Jørgen Bang

Kredsnæstformand

Jette Bjørgvin Jægergaard

Kredskasserer

Nicolai Schneider Dahl Hansen

Konsulent
Dækker Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommune.

Jørgen Bang

Kredsredaktør
Medlemsbladet

Bente Nielsen

Kørselsleder

Danske Handicaporganisationer Randers

Stig Kjeldsen Jensen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Syddjurs

Jørgen Bang

DH repræsentant

Det kommunale handicapråd Randers

Stig Kjeldsen Jensen

medlem

Det kommunale handicapråd Syddjurs

Jørgen Bang

medlem

Lise-Lotte Wagner

medlem

Favrskov Lydavis

Kontakt: Egon Loft, mail: e.loft@mail.dk.

Klub Lindevænget i Randers

Plejehjemmet Lindevænget, Søren Møllers Gade, indgang 7 i Randers.
Vi mødes hver mandag i lige uger fra kl. 13.30 til ca. kl. 15.30. Taxakørsel tilbydes til en pris på 50 kr. hver vej.

Stig Kjeldsen Jensen

Klubleder

Kreds Kronjyllands Facebook-side

Jette Bjørgvin Jægergaard

Redaktør

Norddjurs Lydavis

c/o Grenaa Bibliotek
N. P. Josiassens Vej 17, 8500 Grenå
Kontaktpersoner:
Ida Arno, mail idaarno@outlook.dk,
Jette Tarnow, mail jettetarnow@gmail.com eller
Ulla Johansen, tlf. 86 32 37 36.

Randers Kommunes Lydavis

Lydavisen udkommer hver 14. dag med nyheder fra Randers Amtsavis og Din Avis.
Kontakt:
Margit Jørgensen, mail: mgj0504@hotmail.com, tlf. 40 51 29 06.
web: https://www.lydavisen-randers.dk.

Syddjurs Lydavis

Kontakt: Lars Erik Sørensen, tlf. 20 86 16 19, mail lars_erik_soerensen@fastmail.fm.

Synsklubben Ebeltoft

Vi mødes den første torsdag i hver måned fra kl. 14 til 16 i Sundhedshuset, Nørreport 2, 8400 Ebeltoft.

Kim Sønderbek

Klubleder

Tandemklub i Hornslet

Jørgen Bang

Klubleder

Tirsdagsklubben Grenå

Kaj Rosborg Aagaard

Klubleder