DBS Kronjylland

Kreds Kronjylland dækker kommunerne: Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs.

Kontakt DBS Kronjylland

Jens Peter Kristiansen

Kredsformand

Aktuelt fra kredsen

Konsulentens ferieplan

Jeg holder ferie fra d. 15. juli til d. 26. juli, begge dage inkl.

Klub Lindevænget

Vi er gået på ferie. Vi mødes igen den 5. august kl. 13.30.

konstituering, og fordeling af opgaver.

Formand: Jens Peter Kristiansen. TLF. 70 24 03 18 mail: jenspeter@post.tele.dk

Nyheder fra blindeklubben i Ebeltoft

På vort sidste klubmøde blev der efter lange positive forhandlinger enstemmigt vedtaget, at vores klub skal have et nyt og mere sigende navn.

Klubben i Hammel for blinde og svagtseende får ny leder

Jeg hedder Vicki Benedikte Nielsen, har boet de sidste 40 år i Torsø.

Hobby/motionsaktiviteter og undervisning for medlemmer i Kronjylland

I Århus tilbyder man ovennævnte aktiviteter i Blindes aktivitetshus, sdr. alle 10

Hjælpemiddeldag i Kreds Kronjylland

Kom og vær med, når Kreds Kronjylland holder infodag vedr. små hjælpemidler.

Torsdagsklubben i Ebeltoft

Jubii nu er dagene blevet endnu længere og vi må håbe at varmen også snart følger med.

Tirsdagsklubben i posthaven i Grenå

Klubben holder nu sommerferie, men d. 27. juni har vi en lille udflugt hvor vi spiser frokost på Ørsted kro. Eftermiddagens program er endnu ikke færdig. Men der er opsamling på Thykiers plads kl. 10, bussen er gratis, men fortæring er for egen regning.

Sæt x i kalenderen til årets Familieudflugt til Ree Park

Lørdag den 24. aug. 24, arrangerer vi årets sommerudflugt ud til de vilde dyr på savannen.

Vil du engagere dig i kredsen?

Sidste år 2023 var et fantastisk år med gode arrangementer, hvor vores medlemmer har støttet godt op med stor deltagelse. Vi i bestyrelsen har glædet os over den store succes, og det vil vi gerne fortsætte med.

Randers Lydavis

Randers Lydavis udkommer hver 14. dag med nyheder fra Randers Amtsavis og Din Avis.