Hjemmehjælp

Bestemmelsen om personlig og praktisk hjælp i hjemmet – også kaldet hjemmehjælp – findes i servicelovens § 83.

Du kan få tildelt hjemmehjælp, hvis du er blind eller stærkt svagsynet, og kommunen vurderer, at du på grund af din funktionsnedsættelse ikke selv kan varetage visse opgaver i hjemmet. Det er et grundlæggende princip, at personlig og praktisk hjælp er ”hjælp til selvhjælp”. Kommunen vurderer altså behovet ud fra et krav om, at du som modtager af personlig og praktisk hjælp selv i videst muligt omfang bidrager aktivt til at løse de opgaver, du har i hjemmet. Det bliver også inddraget i vurderingen, om du er enlig, eller om du har en ægtefælle eller samlever, som kan løse en del af opgaverne. Hvis du har børn, inddrages det i vurderingen, om der er ekstra opgaver i hjemmet i den forbindelse.

Kommunen skal altid træffe sin afgørelse efter en individuel vurdering af dit behov for hjælp. Det gælder både i forhold til, hvilke opgaver du har brug for hjælp til, samt hvor ofte og i hvor lang tid du har brug for hjælpen. Kommunen har også pligt til overordnet at beskrive, hvilket generelt niveau hjemmehjælpen skal have inden for kommunens grænser – også kaldet kommunens kvalitetsstandard – men det generelle niveau skal altid kun være udgangspunkt for den konkrete vurdering.

Nogle kommuner har voldsomme begrænsninger i deres kvalitetsstandarder for eksempel i forhold til, hvilke opgaver en hjemmehjælper må udføre, og hvor lang tid hver opgave må tage. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på, hvis kommunen ikke henviser til dit specifikke behov i sin afgørelse, men blot til den overordnede kvalitetsstandard, for det er ikke lovligt.

Når du har fået tildelt hjemmehjælp, kan du under visse forudsætninger selv vælge, om du vil have kommunen eller en anden til at levere hjælpen.

Vær opmærksom på, at du som følge af en lovændring i 2009 har ret til en fast kontaktperson i kommunen, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende den tildelte hjemmehjælp, eller den ikke fungerer i overensstemmelse med det, du har fået bevilget. Det kan for eksempel være, at der ikke bliver udført de opgaver, det var bevilget, eller at hjælpen ikke bliver givet i det omfang, det var bevilget. Det er kommunen, der ved afgørelsen skal underrette dig om, hvem der er din faste kontaktperson.

Du skal selv søge

Det er som udgangspunkt op til dig selv at tage initiativ til en ansøgning om hjælp i hjemmet. Det er relevant at søge igen, både hvis du har fået afslag, og der er gået et vist tidsrum siden din sidste ansøgning, og hvis der sker ændringer af dine forhold. Har du brug for hjælp til din ansøgning, anbefaler vi dig at tage kontakt til din regionskonsulent. Vi har lavet en liste med eksempler på behovet for personlig og praktisk bistand. Listen er ikke udtømmende.