Ledsageordning fra 67 år

Indtil udgangen af 2024 kører der på forsøgsbasis en ordning, hvor alle blinde og stærkt svagsynede, der er fyldt 67 år, kan søge om en ledsager til ture.

Kort og godt om ordningen

Du kan få ledsagelse op til 7 timer pr. måned. Du har mulighed for at opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan derfor være op til 42 timer inden for en enkelt måned. 

Du har mulighed for selv at udpege en ledsager. Du kan dog ikke udpege en ledsager, du deler husstand med. 

Forsøgsordningen er forankret hos Dansk Blindesamfund, der står for visitationen til ordningen. Dansk Blindesamfund samarbejder med den eksterne leverandør DUOS, der varetager alle opgaver forbundet med selve ledsagelsen, herunder ansættelse og uddannelse af ledsagere.

For at være en del af målgruppen for forsøgsordningen, skal du leve op til disse kriterier:   

  • Du er blind eller stærkt svagsynet (dvs. du har en synsrest på max 10 % svarende til visus 6/60 eller derunder).
  • Du er fyldt 67 år og har lovligt ophold i Danmark.
  • Du modtager ikke ledsagelse efter servicelovens §97.

Hvis du er mellem 18 og 66 år, kan du søge om ledsagelse efter servicelovens §97.

Er du interesseret i at blive ledsager?

Så kan du kontakte DUOS for mere information på tlf. 36 34 79 00 eller læse mere på DUOS’ hjemmeside.