Ledsageordning

Som blind eller stærkt svagsynet mellem 18 år og pensionsalderen kan du få bevilget ledsageordning efter lov om Social Service § 97. Når du er ung mellem 16-18 år, er det § 45.

Du kan få bevilget ledsagelse i op til 15 timer om måneden. Du kan bevare retten til ledsagelse, efter du er blevet folkepensionist, hvis blot du har fået kommunens afgørelse, før du blev folkepensionist. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, for eksempel at hjælpe med at tage overtøj af og på. Ledsageordningen skal supplere de øvrige hjælpeordninger, men ikke erstatte dem, og omfatter således ikke praktisk hjælp i hjemmet. Formålet med ordningen er, at du kommer ud af huset, men du bestemmer selv, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske.

Hvis du er bevilget ledsagelse, kan du inden for en periode på seks måneder opspare maksimalt 90 timer, som kan bruges på ferie. Bliver de opsparede timer ikke brugt, bortfalder de efter seks måneder. De enkelte kommuner fastsætter retningslinjer for opsparing.

Ledsageordningen kan gives som naturalydelse fra kommunen, hvilket betyder, at de stiller en ledsager til rådighed. Men du kan også selv udpege en person til ledsagelse eller få en kontant ydelse, så du selv ansætter din ledsager. Normalt vil der dog ikke kunne ansættes personer, der har nær tilknytning til dig. Hvis du har valgt at få udbetalt et kontant tilskud, overtager du også arbejdsgiveransvaret. Du kan dog aftale med kommunen, at udbetalingen af løn mv. varetages af kommunen.

Som udgangspunkt afholder kommunen alle udgifterne til en ledsageordning. I bekendtgørelsen om ledsageordningen er det anført, at de udgifter, du selv er forpligtet til at afholde, er udgifter til din egen befordring mv. samt din ledsagers udgifter til de aktiviteter, I foretager jer sammen. Kommunen kan efter ansøgning yde dig et tilskud til din ledsagers entre mv.

Du skal selv søge

Kommunen skal ikke af sig selv vurdere, om du har ret til en ledsager. Du skal selv søge. Har du brug for hjælp til din ansøgning, anbefaler vi dig at tage kontakt til din regionskonsulent. Vi har lavet en liste med eksempler på behovet for ledsagelse, som du eventuelt kan bruge som inspiration til en ansøgning. Listen er ikke udtømmende, så tilføj endelig egne argumenter for, til hvad og hvorfor du har brug for ledsagelse.

Gode råd til ansøgning

  1. Skriv en liste over det behov, du har for ledsagelse. Forklar så præcist som muligt om din hverdag og dit behov, og hvordan det er en konsekvens af dit synshandicap.
  2. Kontakt din regionskonsulent, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.

Ledsageordning for personer over 67 år

Hvis du er over 67 år og ikke har ledsagelse efter servicelovens §97 i forvejen, kan du i stedet søge om ledsagelse via en forsøgsordning.