Rejser med færge

Blinde og stærkt svagsynede, der er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder de lægelige betingelser for medlemskab, kan rejse efter nedenstående regler.

Opdateret juni 2024

Der ydes kun rabat på de ordinære billetpriser, og der kan ikke opnås ekstra rabat, hvis man benytter særlige tilbud eller lignende.

Følgende regler gælder for Bornholmslinjen

Betjener ruterne: Køge-Rønne og Ystad-Rønne.

Billetter kan bestilles via Molslinjens app eller ved at ringe til deres kundeservice:

Bemærk, at Bornholmerbussen ikke længere er i drift. Du kan i stedet benytte Kombardo-Expressen.

Det er muligt at købe særlige billetter til gående passagerer med gyldigt ledsagekort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund.

For at opnå rabat på Bornholmerfærgen skal man rekvirere en såkaldt ”handicapbillet” med ledsager. Denne billet er gyldig rejsehjemmel for både den synshandicappede og dennes ledsager.

Der findes ligeledes særlige billetter til personbiler for indehavere af et gyldigt handicap-parkeringskort. Dette kort skal altid medbringes og være synligt i bilens forrude.

Ordningen kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

I forbindelse med din rejse skal du medbringe dit handicapparkeringskort og/eller ledsagekort, og forevise det på anmodning fra personalet.

Førerhunde kan medtages gratis på færgen og er underkastet samme regler for ophold og færdsel ombord som øvrige hunde.

Vær opmærksom på, at din hund skal opfylde de betingelser, som gælder ved almindelige rejser til EU-lande.

Følgende regler gælder for Stena Line

Betjener ruterne: Frederikshavn-Göteborg og Grenå-Halmstad.

Den synshandicappede rejser til fuld pris, men dennes ledsager får udstedt en gratis billet ved fremvisning af ledsagekort.

Ring til Stena Line for at få hjælp til booking:

Registrerede førerhunde må opholde sig overalt på færgen og kan medbringes gratis. Alle førerhunde skal have de nødvendige papirer, når de tjekker ind på havnen, og skal til enhver tid bære de rigtige seler og jakker på rejsen.

Vær opmærksom på, at din hund skal opfylde de betingelser, som gælder ved almindelige rejser til EU-lande.

Følgende regler gælder for Samsølinjen

Samsølinjen yder følgende rabat for synshandicappede passagerer:

Såfremt den synshandicappede passager foretager overfarten med en ledsager, kan ledsagerens overfart foretages omkostningsfrit. Dog skal der indløses billet til både den synshandicappede og dennes ledsager. Ved fremvisning af ledsagekort betales kun for den synshandicappedes billet.

Har du behov for handicapassistance, skal du bestille det minimum 48 timer før afrejse. Assistancen kan bestilles i tidsrummet mandag til fredag mellem klokken 8.00 – 21.00, ved at ringe til Samsølinjen.

Førerhunde kan medtages gratis ombord. Der er to separate hundeafdelinger, hvor det er tilladt at opholde sig med sin hund.

Følgende regler gælder for Øresundslinjen (tidligere FORSEA)

Betjener ruten Helsingør-Helsingborg. Øresundslinjen er blevet opkøbt og er nu en del af Molslinjen. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Øresundslinjen på

Man kan ikke opnå rabat som synshandicappet, men ledsager kan få udstedt en gratis billet ved fremvisning af ledsagekort.

Der findes fysisk billetsalg ved landgangen. Billetkontoret er åbent for personligt salg mandag-lørdag kl. 7.30-15.00. Rejser du udenfor åbningstiden, skal ledsagerbilletten hentes dagen før.

Standardbilletter kan altid købes i billetautomaterne eller i Molslinjens app.

Bemærk at ledsagerbilletter ikke kan købes i Molslinjens appen, men kun ved personligt fremmøde.

Førerhunde må gerne medbringes ombord og kræver ikke separat billet. De må som udgangspunkt gerne opholde sig på passagerdækket, så længe de er holdt i snor og ikke er til gene for de øvrige passagerer. Hunden skal være i tjeneste og let identificeres som en førerhund (f.eks. ved at bære bøjle/vest).

Hunde må ikke medtages i shop og restaurant ombord.

Vær opmærksom på, at din hund skal opfylde de betingelser, som gælder ved almindelige rejser til EU-lande.

Skibsrejser i Grønland

Disko Line:

Hos Grønlands Rejsebureau kan der mod fremvisning af dokumentation for medlemskab af Dansk Blindesamfund opnås ledsagerrabat ved skibsrejser med rederiet Disko Line i Grønland. Bestilling kan ske på selskabets kontor i København på telefon

Blinde og svagsynede skal i god tid inden rejsens påbegyndelse rette henvendelse til rederiet omkring mulighederne for at kunne gennemføre rejsen som blind eller svagsynet og sikre, at vedkommende har ledsager under rejsen, såfremt der er behov herfor. Ledsagerens status anføres på billetten efter efternavnet med følgende tekst: ”Ledsager samt ordrenr. for den ledsagede”.

Vedrørende førerhund, så er det muligt at søge om dispensation hos Grønlands Selvstyres Veterinær- og Fødevaremyndighed.

Arctiq Umiaq Line:

Der ydes ikke rabat til blindeledsagere.

Medbringelse af førerhund er muligt mod et gebyr i omegnen af 300 kr.

Af hensyn til andre rejsende må hunden ikke opholde sig i passagerområderne.