Blindmotion

Blindmotion har til formål at fremme sport, bevægelse og motion for derigennem at stimulere og gøre det muligt for mennesker med et synshandicap at få pulsen op.

Svenog Mohammed står storsmilende ved siden af hinanden. Mohammed holder et legatbevis og en buket i sin favn

Blindmotion har den holdning, at alle skal have mulighed for at dyrke motion i fællesskaber. Uanset om du er svagsynet eller blind, behøver du ikke at lade dig begrænse. Deres mission er at få mennesker med synshandicap og seende til i fællesskab at dyrke motion og fremme glæden ved et aktivt liv.

Blindmotion er den danske støtteforening til Synshandicappedes Motionsfond, der i samarbejde med Dansk Blindesamfund vil fremme sport, bevægelse og motion for mennesker med synshandicap. Hvert år uddeler fonden legater til sportslige aktiviteter og få pulsen op hos blinde og svagsynede.

Tilbuddet, som motionsfonden giver, rettes især til børn og unge. Dette vil uvægerligt føre til gladere og sundere mennesker, som kan indgå som en del af sociale motionsnetværk.

Hvert år i januar vil årets opslag blive bragt på denne hjemmeside samt i Dansk Blindesamfunds medlemsblad typisk til uddeling i løbet af 2. kvartal. Dansk Blindesamfund vil som sekretariat for fonden stå for de administrative opgaver i forbindelse med modtagne ansøgninger. Disse skal være konkrete, velbegrundede, gerne innovative og idérige.

Fonden kan støtte ansøgninger fra kreative grupper og personer, som har lyst og ideer til at forbedre motionisters kondition på seriøse eller sjove måder. Vi kan ikke yde støtte til allerede gennemførte aktiviteter.

Kontakt Motionsfonden

Dansk Blindesamfunds Legatadministration

Har du spørgsmål, kan du kontakte stifter af motionsfonden, Sven Mogensen