Idrætsgrene og blindesport

Forskning viser, at blinde og svagsynede mennesker, som følge af deres handicap, er i større risiko for at udvikle livstilssygdomme som overvægt og andre følgesygdomme. 

Tilgængelige motionstilbud og blindesport er derfor helt afgørende for synshandicappedes sundhed. Og der findes mange muligheder for en aktiv livsførelse for blinde og svagsynede.  

Nogle idrætsgrene kan for eksempel karakteriseres som blindesport eller sport for stærkt svagsynede, fordi de stort set kun dyrkes af synshandicappede:

Goalball

Goalball er for eksempel en af de sportsgrene, der kan betegnes som blindesport.

Sporten er udviklet specielt til synshandicappede, og alle spillere bærer mørke masker for øjnene. Både blinde, stærkt svagsynede og normaltseende kan derfor spille mod hinanden på lige vilkår.  

Spillet foregår ved, at to hold kæmper om at få scoret mod hinanden ved at kaste en bold, der indeholder bjælder, mod det andet holds mål. 

Goalball forbedrer udøvernes fysik og skærper spillernes evner til at koncentrere og orientere sig. 

Showdown

Showdown er en anden idrætsgren, der kan karakteriseres som blindesport. 

Ligesom i goalball bærer spillerne sorte stofbriller, så alle har samme udgangspunkt. 

Showdown spilles af to personer på en bane med bander og en bold, der indeholder hagl, så spillerne kan høre den. Der bruges et bat til at skyde bolden forbi modstanderen og ind i målet. 

Som blindesport er showdown med til at styrke spillernes motorik og hurtighed.

Elektronskydning

Elektronskydning er en blindesport, der foregår med luftgevær. 

For at kunne ramme skiven bruger skytten et specielt sigte, der søger efter et kraftigt lys, som er rettet mod skiven.

Sigtet omsætter lysintensiteten til lyd, som skytten hører i høretelefoner. På den måde ved skytten, hvornår han eller hun er tæt på skiven.

Ligesom de andre typer blindesport er elektronskydning med til at skærpe spillernes evne til at koncentrere og orientere sig. Samtidig er det en sport, der kan spilles på tværs af generationer.

Tandemcykling

Der findes cirka 30 tandemklubber i Danmark.

Tandemcykling er ikke kun en god blindesport, men også en god mulighed for stærkt svagsynede til at få rørt sig ude i naturen. 

Tandemcykling foregår ved, at der sidder en normaltseende pilot på sædet foran den synshandicappede.

Tandemcyklister kan deltage i motionsløb på lige fod med andre, men der arrangeres også rene tandemløb med både korte og lange ture. 

Synshandicappedes motionsfond

I 2011 oprettede Sven Mogensen en motionsfond med det formål at fremme sport, bevægelse og motion for derigennem at stimulere og gøre det muligt for danske personer med et synshandicap at få pulsen op. Tilbuddet  rettes ikke mindst til børn og unge. Dette vil uvægerligt føre til gladere og sundere mennesker, som kan indgå som en del af sociale motionsnetværk.

Hvert år i januar vil årets opslag blive bragt på denne hjemmeside samt i Dansk Blindesamfunds medlemsblad typisk til uddeling i løbet af 2. kvartal, og Dansk Blindesamfund vil som sekretariat for fonden stå for de administrative opgaver i forbindelse med modtagne ansøgninger. Disse skal være konkrete, velbegrundede, gerne innovative og idérige.

Fonden kan støtte ansøgninger fra kreative grupper og personer, som har ideer til at forbedre motionisters kondition på seriøse eller sjove måder. Vi kan ikke yde støtte til allerede gennemførte aktiviteter.

Kontakt Synshandicappedes Motionsfond

Sven Mogensen
Tlf.: 22 52 82 02
Mail: sven@blindmotion.dk